Estratègia d’Educació per al Desenvolupament en l’àmbit formal de la Comunitat Valenciana 2017-2021

L’Estratègia pretén contribuir a la realització d’una política pública en matèria d’Educació per al Desenvolupament (EPD) en l’àmbit educatiu formal que impulse pràctiques inclusives i transformadores, connecte la EPD amb altres prioritats de la cooperació valenciana i analitze les pràctiques actuals de EPD amb la finalitat de generar coneixements i aprenentatge rellevants.

Desplaça cap amunt