Logo Commons Cloud

Commons Cloud – La nube cooperativa

CommonsCloud.coop és un projecte per mancomunar eines amb persones individuals i amb entitats mitjançant el cooperativisme. No serà comprat perquè no es podrà vendre. Les persones i entitats són sòcies cooperativistes de consum i copropietàries amb les sòcies treballadores, en una cooperativa integral sense afany de lucre i d’iniciativa social. El servei es produeix dins la cooperativa i amb acords d’intercooperació amb altres cooperatives i col·lectius.

Commonscloud.coop es regeix per principis tecnoètics. Afrontem l’ús de la tecnologia amb valors perquè la tecnologia per si sola no garanteix el seu ús ètic. Ens comprometem a no comercialitzar les dades de les persones usuàries ni a utilitzar-les per a generar perfils de vigilància i seguiment.

Utilitzem tecnologies lliures, el codi de les quals és obert. Apostem per mancomunar serveis: amb el mínim impacte ambiental possible; en intercooperació amb organitzacions on les persones cooperativitzen el seu treball i/o amb proveïdors de l’economia solidària; empoderant les persones usuàries, facilitant la seva participació en la governança del projecte i treballant per erradicar el biaix de gènere. Tenim el propòsit de fer un projecte sostenible per les quotes de les usuàries i que s’enxarxa internacionalment i localment amb iniciatives similars i complementàries.

Desplaça cap amunt