Unitat territorial de Castelló

Les 12 ONGD que forman part de la Unitat territorial de Castelló treballen conjuntament per a impulsar la cooperació i sensibilitzar a la ciutadania. Ho fan a través d’activitats d’incidència política directa amb els governs locals, la celebració cada any del Dia de la Cooperació Internacional i el Comerç Just, aixi com la campanya Pobresa Zero.
Desplaça cap amunt