IniciQui som

Uneix-te a la Coordinadora

Treballar en xarxa amb altres organitzacions de la Comunitat Valenciana actives en cooperació internacional, acció humanitària i educació per a la ciutadania global farà créixer la teua entitat. Mira totes les coses positives que et pot donar, com pots contribuir i com pots ser part del canvi cap a la justícia global.

En unir-te a la Coordinadora

Dónes suport al treball en xarxa. Formaràs part de la xarxa de Coordinadores d’ONGD que coordinem el nostre treball a nivell autonòmic, estatal i europeu.

Ajudes a construir. Participaràs en anàlisis i propostes col·lectives de millora de les polítiques públiques de Cooperació Internacional, Educació per a la Ciutadania Global i Acció Humanitària.

Impulses la teua formació. La Coordinadora desenvolupa tots els anys un pla de formació sobre els temes que interessen i demanden les pròpies organitzacions.

Difons el teu treball. Podràs difondre en el nostre web, xarxes socials i en altres espais de treball conjunt les teues activitats, campanyes, cursos i ofertes d’ocupació.

Comparteixes aprenentatges i il·lusions. Aprendràs d’altres experiències; compartiràs estratègies i lliçons apreses; podràs participar en els grups de treball i altres espais, l’essència dels quals és la millora i l’aprenentatge constants.

Millores la teua transparència i autocontrol. Comptaràs amb un Codi de Conducta d’obligat compliment en el qual, amb base en els valors ètics i democràtics que totes compartim, es regulen les nostres formes de funcionament, de relació amb altres actors i de comunicació.

Estàs al dia. Accediràs a moltíssima informació actualitzada de manera permanent sobre la realitat de la cooperació per al desenvolupament, la solidaritat i del propi sector.

El que necessites saber

Per a formar parte de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, segons els nostres estatuts, és necessari:

  • Tindre, com a mínim, dos anys d’existència des del reconeixement legal de la vostra organització i experiència provada en algun dels camps de la cooperació per al desenvolupament.
  • Presentar una sol·licitud amb diversa documentació que ara et detallem, inclòs l’aval de dues organitzacions de ple dret de la Coordinadora.
  • L’acord favorable de l’Assemblea de la Coordinadora que se celebra almenys una vegada a l’any.

Val, aleshores, com ho faig?

1. Informa't

Posa’t en contacte amb nosaltres per a resoldre tots els dubtes.

2. Presenta la teua sol·licitud

Si ja ho tens clar, envia’ns la documentació necessària per a formar part de la Coordinadora.

3. Coneix les ONGD

Coneix les ONGD que formen part de la Coordinadora amb la nostra Guia d’ONGD.

El que necessites presentar

  • Sol·licitud: Descarregar model
  • Avals de dos organitzacions membre: Descarregar model
  • Còpia d’estatuts, degudament legalitzats, en els quals ha de constar com a fi la Cooperació Internacional amb països empobrits.
  • Memòries d’activitat dels últims dos anys.
  • Noms i cognoms de les persones responsables de l’Organització i/o de la Junta Directiva.
  • Targeta d’Identificació Fiscal i inscripció en el Registre públic que corresponga.
  • Declaració jurada d’acceptació de les normes estatutàries i del Codi de Conducta de les ONGD.

Consulta el nostre Manual d'Acolliment

En ell trobaràs els diferents espais de participació que hi ha en la Coordinadora, com s’organitzen i com es prenen decisions incloent tots els punts de vista.

Manual d’acolliment

Desplaça cap amunt