Cartel del Grupo focal sob re Instrumentos de la Cooperación - Plan Director

La reforma dels instruments de gestió i els reptes de futur de la cooperació valenciana, a debat el 12 de novembre

La reforma dels instruments de gestió i el marc normatiu de la cooperació valenciana per a adaptar-los a la realitat […]

La reforma dels instruments de gestió i els reptes de futur de la cooperació valenciana, a debat el 12 de novembre Llegir més »