Són aquests els pressupostos que necessita la reforma del sistema de cooperació?

Anàlisi dels pressupostos generals de l’Estat per a 2023, els primers de la nova Llei de Cooperació Internacional per al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Global.

És fonamental aconseguir un volum d’Ajuda Oficial al Desenvolupament a l’altura del paper que ens correspon com a país, en un context d’urgència global, crisis energètiques i alimentàries, conflictes bèl·lics i violacions sistemàtiques dels drets humans.

Els pressupostos generals de l’Estat (PGE) per a 2023 arriben en un moment mundial de gran incertesa. És important calibrar la dimensió de les crisis que ens afecten per a determinar si l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) està a l’altura dels desafiaments que enfrontem.

En la proposta de PGE 2023, es constata que existeixen avanços positius en la recuperació de la cooperació internacional. No obstant això, queden encara lluny del compromís del Govern, aprovat en l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2030, d’aconseguir “l’any 2023, el 0,5% i destinant, com a mínim, el 10% a Acció Humanitària i el 3% a Educació per al Desenvolupament Sostenible i la Ciutadania Global”. Els pressupostos haurien d’haver destinat, almenys, un 0,40% per a cooperació i superar els 5.000 milions d’euros per a acostar-se al compromís de la legislatura i acostar a Espanya a la mitjana dels països de la UE.

En la senda ja iniciada en els pressupostos de 2021 i 2022, el Govern realitza un avanç significatiu per les institucions pròpies del sistema de cooperació; sobretot, per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Això és un senyal positiu per a donar credibilitat i impuls a la reforma del sistema de cooperació en curs, encara que en termes de qualitat de l’ajuda es presenten alguns elements preocupants.

Consulta l’anàlisi completa ací.

Propostes i recomanacions

  • En línia amb la nostra proposta per als pressupostos generals de l’Estat 2023, és important que els PGE 2023 aporten prou perquè Espanya puga aconseguir almenys el 0,4%; això suposaria 5.200 milions d’euros en AOD de qualitat.
  • És necessari que tant des del Govern com des dels partits polítics de l’oposició es defense públicament la importància de la cooperació i es recolze discursivament. En un context de crisi com l’actual, en el qual els discursos bèl·lics i d’odi augmenten, és crucial fer pedagogia sobre aquest tema subratllant el paper de la cooperació internacional en la prevenció de conflictes i la construcció de pau.
  • El reforç de l’AECID ha de ser més sòlid i aconseguir, almenys, els 800 milions d’euros en AOD.
  • La SECI també ha de reforçar-se pressupostàriament en les partides estructurals que li permeten assumir el rol que la nova Llei li assigna en matèries com el seguiment i l’avaluació del sistema de cooperació.
  • És fonamental posar els mitjans perquè la quantitat pressupostada s’execute en la seua integritat. A la vista dels pressupostos sembla complicat que, en àmbits com la cooperació financera, vaja a ser executat el pressupost comptabilitzat com AOD, fins que no arribe el seu reforç institucional o transformació en profunditat.
  • És important assegurar la qualitat de l’ajuda i la seua alineació amb la nova Llei. Per a això cal limitar la comptabilitat de l’ajuda unflada i augmentar aquelles partides que contribuïsquen a l’enfortiment del nou sistema de cooperació per a combatre la pobresa, les desigualtats, els conflictes; per a defensar els drets humans, la igualtat de gènere; per a promoure els béns públics globals i protegir el planeta comú en el qual vivim.

Resposta necessària

El panorama internacional demostra que avancem per un camí insostenible en el qual el sofriment humà i el maltractament al planeta són la norma. La resposta a tal situació passa necessàriament per polítiques que garantisquen els drets humans, la pau, la protecció del medi ambient, la qualitat democràtica i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones que habiten el planeta. Una d’aqueixes polítiques és la cooperació que, sens dubte, té un paper central en la construcció d’una senda que ens traga d’aquest mal pas. És fonamental aconseguir un volum de *AOD a l’altura del paper que ens correspon com a país, però més important encara si cap és assegurar la qualitat de l’ajuda i la seua alineació amb la nova Llei.

, ,

Desplaça cap amunt