Programa d’Intercanvis d’Experiències Educatives amb Guatemala (PIEE 2016)

Pots inscribir-te fins el 30 de desembre

Tota la informació en www.escolessolidaries.org

Assumir els següents compromisos:
• Participar activa i constructivament en totes les fases del projecte.

• Ajustar el teu comportament als principis i finalitats del programa i d’Escoles Solidàries.

• Presentar les memòries i treballs corresponents en els terminis marcats.

• Comunicar qualsevol incidència o circumstància personal que poguera generar dificultats o posar en perill el correcte desenvolupament de l'experiència.

• Resoldre, en els terminis adequats, els tràmits individuals sanitaris i administratius escaients i assumir els seus costos, així com els trasllats als punts de reunió que es fixen i altres despeses personals que no se’n deriven directament de l’execució del programa.

• Abonar la corresponent quota de participació en el termini i les condicions que s'establisquen.

• Assumir estos compromisos i la responsabilitat civil personal corresponent, que es derive del desenvolupament de totes les activitats del projecte.


L’organització es reserva el dret d’excloure en qualsevol moment a la persona que incomplira greument els mateixos, si fos el cas. Condicions: Mínim de places: 15 Inscripcions: enviant la fitxa adjunta a: Escoles Solidàries, c/ Sant Feliu 10 – 4a, 46800 Xàtiva, o per e-mail a: escoles@escolessolidaries.org, junt amb una breu exposició de motius, fins el 30 de desembre.

Cost: fase I: 400 € (matrícula, allotjament, manutenció i materials), fase II: 400 €, més el cost del bitllet d’avió al moment de traure’l. A abonar en gener i març.

De l’1 al 10 de gener es comunicarà la llista de persones seleccionades, essent possible fer entrevistes personals. Més informació.. www.escolessolidaries.org
Telèfon: 647 050 567 o acudint a alguna de les reunions informatives que tindran lloc el:

• dimecres 11 de novembre a les 18:30 h, a VALÈNCIA: Escola Sindical Melchor Botella, C/ Juan de Mena 18

• dimecres 18 de novembre a les 16:00 h a la Universitat de València. Aulari de Blasco Ibáñez. Aula FCE2

• divendres 27 de novembre a les 18 h al CEIP Cervantes d’ELX: Av. del Ferrocarril, 50.

• divendres 11 de desembre a les 19 h, a XÀTIVA: Seu d’ES: c/ Sant Feliu 10- 4ª.

Necessites:
– Tindre al menys 21 anys, complits al 31 de desembre de 2015.

– Mostrar interès pel món educatiu en sentit ample: docents, pares, mares, professionals dels mitjans de comunicació, educadors socials, de temps lliure, etc.

– Un esperit obert i creatiu, receptiu i amb capacitat d'adaptació i voluntat d'aprendre i comprendre. – Estar en disposició de subsistir amb mitjans precaris.

– Capacitat d’observació, reflexió, treball en equip i sentit de la responsabilitat.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Desplaça cap amunt