PGE 2023: la Cooperació avança, però queda a mig camí dels compromisos assumits per a la legislatura

Els pressupostos que acaba de presentar el Govern són els últims d’una legislatura que s’iniciava amb un 0,2% per a cooperació i el compromís d’aconseguir el 0,5%.

Els fons augmenten i això és positiu, encara que la previsió total per a 2023 aconseguiria el 0,34% de la Renda Nacional Bruta.

Els pressupostos es debaten al mateix temps que la nova Llei de Cooperació, que serà determinant en un context mundial de múltiples crisis i en la qual s’estableix el compromís d’aconseguir el 0,7% per a 2030.

Un any més s’incompleix l’obligació de presentar l’informe d’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) al costat del projecte de pressupostos. Això ens obliga a realitzar valoracions preliminars, a l’espera de les dades d’aqueix informe.

Les dades disponibles en el “llibre groc” dels pressupostos generals de l’Estat per a 2023, situen la previsió per a cooperació en un 0,34%. Això suposa un augment significatiu respecte a l’any anterior, però es queda encara lluny del compromís del 0,5% per al final de la legislatura assumit pel Govern; una xifra que, de donar-se, ens situaria en la mitjana als països europeus. La tendència a augmentar el pressupost destinat a cooperació que es va iniciar en aquesta legislatura, no ha sigut encara prou ambiciosa com per a respondre als enormes reptes que enfrontem i situar a Espanya en el lloc que li correspon.

Anàlisi per partides

El Ministeri d’Afers exteriors, responsable de la política de cooperació, gestiona només entorn del 25% del total de la AOD. L’absència de l’informe de l’AOD impedeix conéixer amb detall el pes que tenen altres ministeris i, per tant, el tipus de proposta global del Govern per a la cooperació.

Els pressupostos per a 2023 són els que acompanyaran a la nova Llei de Cooperació. Per això és important garantir una proposta realment transformadora.

L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) -principal executora i institució líder de la cooperació- veu augmentats els seus fons un 42%. Això són uns 200 milions més, sumant un pressupost total de 698 milions d’euros. Una bona notícia, ja que suposa el major increment en més d’una dècada, però que deixa al pressupost de l’AECID encara en menys del 15% del total de l’AOD, insuficient per a la institució a la qual li correspondria executar la major part del pressupost de la Cooperació Espanyola.

Per part seua, la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional, encarregada de la proposta, direcció, coordinació i execució de la política de cooperació, comptarà amb un pressupost total de 306 milions d’euros. Per a les labors més estratègiques de la seua comesa comptarà amb 72 milions d’euros.

El Fons per a la Promoció del Desenvolupament (FONPRODE), associat a aquesta Secretaria d’Estat, tindrà una pujada pressupostària del 10% aconseguint els 219 milions d’euros i podrà autoritzar operacions de crèdit per import de fins a 375 milions d’euros.

El Fons de Cooperació per a Aigua i Sanejament (FCAS) tindria una aportació extraordinària aconseguint els 25 milions d’euros i podria realitzar operacions per import de fins a 57 milions d’euros.

El pressupost per a l’execució de projectes, programes i convenis a través d’ONG de Desenvolupament, augmenta 20 milions rondant els 110 milions d’euros en 2023. Una quantitat significativa però que encara està molt per davall de la capacitat d’execució del sector. Cal recordar, a més, que aqueixa xifra (prop de 90 milions) provindrà de la voluntat de la ciutadania en marcar les caselles solidàries de l’IRPF i de l’Impost de Societats. Per tant, l’aportació suplementària via pressupostos és encara molt reduït i llunyà a les demandes i capacitats de les organitzacions.

Mancant confirmació, és probable que prop del 20% de l’AOD corresponga a fons destinats a persones refugiades a Espanya. Si bé és una despesa necessària i el CAD permet comptabilitzar-lo com AOD no tots els països el comptabilitzen així. De fet, des de les organitzacions de desenvolupament considerem que no hauria de comptabilitzar-se com a ajuda al desenvolupament perquè no reverteix en la millora de les condicions de vida en tercers països, ni tampoc a evitar futures crisis. Aquests fons han de ser addicionals i tindre identitat pròpia.

Els pressupostos per a 2023 són els que acompanyaran a la nova Llei de Cooperació. Per això és important garantir una proposta realment transformadora. Quan es publique l’informe de l’AOD en els pressupostos per a 2023, podrem analitzar el destí de la resta d’augment fins al 0,34% anunciat. Uns fons que hauran d’estar alineats amb l’aposta de la llei de cooperació per una política orientada a l’erradicació de la pobresa i la desigualtat, des d’un enfocament de coherència de polítiques, feminista i de drets humans. Si no invertim en desenvolupament i cooperació les crisis augmentaran l’impacte sobre la vida de milions de persones que ja pateixen situacions extremes. El moment és ara.

Consulta la proposta de la Coordinadora per als pressupostos generals de l’Estat 2023.

, ,

Desplaça cap amunt