Moment clau per a l’aprovació de la Llei de Cooperació

Llum verda del Congrés a la tramitació d’esmenes al Projecte de Llei de Cooperació.

La majoria dels grups polítics valoren positivament les esmenes parcials presentades per la Coordinadora que, en molts casos, seran secundades al llarg de la tramitació de la Llei.

Encara és necessari que es concrete l’aposta per un nou paradigma transformador orientat al desenvolupament sostenible, la justícia global i els drets humans.

 

 

S’inicia una tardor clau per al procés de construcció i aprovació de la Llei de Cooperació per al Desenvolupament i la Solidaritat Global. El passat dia 14 de setembre, el Projecte de Llei va passar el seu primer tràmit parlamentari, després de superar l’esmena a la totalitat de Vox amb el rebuig de tots els grups parlamentaris. Ara s’inicia el termini de presentació d’esmenes, que finalitzarà -si no hi ha pròrroga- a la fi de setembre. El debat i votació d’aqueixes esmenes es realitzarà en el Ple del Congrés i en la Comissió d’Exteriors al llarg del mes d’octubre. Després passarà pel Senat per a la inclusió d’aportacions o la seua aprovació final. Tot el procés no hauria d’estendre’s més enllà del mes de desembre.

Un camí positiu que encara ha de millorar

Al llarg de tot el procés, els grups polítics han mostrat una bona disposició al diàleg i han donat suport als passos que s’anaven donant. El Govern i el Ministeri d’Afers exteriors també han aportat de manera constructiva. El camí recorregut per aquesta Llei ha donat com a resultat una proposta que suposa un gran avanç. El reconeixement de la importància de la cooperació per a avançar en solucions sostenibles globals és una de les peces més destacades.

Malgrat això, encara és necessari que es concrete l’aposta per un nou paradigma transformador orientat al desenvolupament sostenible, la justícia global i els drets humans. Tal com assenyalem en la valoració sobre el Projecte de Llei, “El moment actual exigeix una legislació que garantisca l’enfocament feminista i ecologista, que aposte per promoure l’espai cívic i democràtic i la cultura de pau, que reforce el seu rol i impacte en la protecció i promoció efectiva dels drets de la infància i adolescència, que fomente una ciutadania compromesa amb els seus barris i amb el planeta”.

Durant les pròximes setmanes continuarem conversant amb els grups polítics i el Govern amb l’objectiu de garantir aqueixes millores. Confiem que aquesta trajectòria puga materialitzar-se en un acord ampli que assegure una Llei consistent a llarg termini.

Següents passos

En coherència amb el procés de la Llei i per a facilitar la seua eficàcia i desenvolupament és fonamental que es garantisquen unes certes qüestions essencials en aquest moment:

–  que s’inicie com més prompte millor el procés de reforç institucional de la cooperació espanyola (que ja s’anuncia en la Llei) com els processos de reforma de la *AECID; la revisió de l’Estatut de les Persones Cooperants; el reglament de subvencions; la reestructuració de la cooperació financera i la seua institucionalitat i la creació del Consell Superior de Cooperació.

– que els pressupostos generals de l’Estat per a 2023 estiguen d’acord amb l’esperit d’aquesta Llei i facen passos avançar cap al 0,5% compromés pels partits de govern per al final d’aquesta legislatura; i del 0,7% per a 2030 (compromís adquirit per Espanya des de fa dècades).

Documents de referència

Un nou sistema de cooperació per a transformar el món (Proposta de la Coordinadora per a la nova Llei de Cooperació).

Una nova Llei de Cooperació. Per a promoure la justícia global i de gènere, els drets humans, el desenvolupament sostenible i la pau (Anàlisi del Projecte de Llei)

El nostre compromís amb el món ha de ser cooperar. (Proposta per als pressupostos generals de l’Estat 2023).

,

Desplaça cap amunt