Més ambició per a la nova Llei de Cooperació

Enviem les nostres anàlisis i propostes a la consulta que el Govern ha obert sobre l’avantprojecte de Llei de Cooperació Internacional per al Desenvolupament Sostenible i Solidaritat Global.

Hem traslladat al Govern la necessitat de millorar l’ambició del text en qüestions que són essencials per a promoure una cooperació transformadora a l’altura dels reptes del segle XXI.

En aquest moment, és important determinar el paper que el país jugarà en un món complex i en crisi que requereix de manera urgent lideratge a l’hora de garantir els drets humans i la protecció del planeta.

 

 

Imagen Encuentro Red Autonómicas

 

Aquests són els missatges generals que hem traslladat al Govern:

Més enllà de l’Agenda 2030

Visibilitzar que la llei ha de mirar més enllà de l’horitzó de l’Agenda 2030 i evitar tindre una llei amb data de caducitat tan pròxima.

Enfocaments transversals

Apostar de manera estratègica i decidida per una cooperació feminista, ecologista, promotora dels drets humans i la pau com a aspectes centrals que travessen la llei en els seus principis, objectius, instruments, organicitat, recursos i aliances. Són els eixos necessaris per a impulsar un nou paradigma de desenvolupament, que transforme la realitat ateses les causes profundes dels reptes globals que enfrontem a través de la promoció de l’espai cívic i democràtic i les aliances per al desenvolupament sostenible; a través de la promoció de béns públics globals i d’una revisió profunda del model econòmic que siga inclusiu, sostenible i democratitze els recursos.

Coherència de polítiques

Contemplar un compromís explícit per a operativitzar la coherència de polítiques de manera que posicione la política de cooperació per al desenvolupament sostenible com un pilar central de l’acció exterior en el marc de l’Agenda 2030.

Reforçar la societat civil

Atorgar una major dimensió a la promoció de l’espai cívic i democràtic als països de cooperació, reforçar la col·laboració amb les ONGD en un nou marc de relació i promoure de manera explícita una major col·laboració amb actors de la societat civil que siguen subjecte de canvi i impulsors d’una major transformació en les diferents societats (organitzacions feministes, ecologistes, de joves, de comunitats locals, pobles indígenes, plataformes i moviments ciutadans, de defensa dels drets de la infància, entitats d’economia social i solidària, llauradora i de comerç just, i el compromís amb les persones i entitats que defensen els drets humans). Assumir de manera integral les recomanacions realitzades pel CAD al juliol de 2021.

Ciutadania compromesa

Situar en el centre la necessitat d’una ciutadania compromesa, activa i implicada en els canvis globals des d’un coneixement crític de la realitat. Una ciutadania que participe en la solidaritat internacional, el desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans, la justícia econòmica, social, de gènere i la pau, des del local i de complicitat amb la resta d’agents de la cooperació estatal i descentralitzada.

Cogobernança

Garantir propostes més ambicioses per a promoure el centre polític i avançar en la cogobernança a nivell ministerial, superant la fragmentació actual.

AECID

Situar a l’AECID com l’entitat gestora de l’Estat que dinamitze i amplifique les aliances -també amb la cooperació descentralitzada i sense detriment de les seues competències-, amb capacitats humanes, tècniques, instrumentals, financeres i, amb un estatut específic i normes adequades per a desenvolupar activitats de cooperació i acció humanitària. Necessitem establir les bases perquè l’AECID gestione almenys el 25% de l’AOD en 2026.

Responsabilitat i transparència

Garantir marcs de responsabilitat i transparència que faciliten la constitució d’aliances i impedisquen i disminuïsquen els riscos reputacionals del futur sistema de cooperació. Saludem el compromís amb una llei de deguda diligencia empreses i drets humans i medi ambient -que ha d’estar aprovada a nivell nacional en 2022-. I l’aposta realitzada pel coneixement, l’avaluació i la transparència.

Persones cooperants

Apostar per un plantejament més integral de promoció i dignificació de les persones cooperants que treballen en el sector, siguen nacionals o no.

0,7%

Establir un full de ruta concret per a aconseguir el 0,7% en 2030 amb fites intermèdies en 2023 i 2027. A més, ha de garantir-se un 10% de l’AOD destinat a l’acció humanitària. Això haurà de constar com un compromís polític de país que haurà de definir recursos pressupostaris en cada exercici pressupostari.

Pots consultar tot el document ací.

Avantproyecte de Llei de Cooperació

,

Desplaça cap amunt