Dones, economiasocial i comerç just

En aquesta fulla de març hem volgut destacar el paper de les dones en l'Economia Solidària, el Comerç Just i la Cooperació fraterna.

En aquesta fulla de març hem volgut destacar el paper de les dones en l'Economia Solidària, el Comerç Just i la Cooperació fraterna.

En efecte, el comerç just és una de les múltiples formes d'empoderament de les dones, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A través de les cooperatives de comerç just es donen oportunitats a moltes dones perquè adquirisquen o consoliden competències professionals i ajudar-les a ser financerament independents.

Un botó de mostra d'aquestes cooperatives és Women’s Child Care Society (WCCS) en Beit Jalá (Palestina). Càrites Espanyola distribueix a Espanya els brodats d'aquesta cooperativa a través de les tendes de la Xarxa Interdiocesana de Comerç Just. Ms. Salwa Raba, la directora de WCCS assenyalava que “és molt important educar i empoderar a les dones, ja que quan s'educa a una dona, ella pot educar a una família sencera.

Caritas també recolza el projecte CORR THE JUTE WORKS de Càrites Bangladesh. des de 2011 a través de la seua Xarxa Interdiocesana de Comerç Just (RICJ), realitzant importacions conjuntes dels seus productes, disponibles en les tendes i punts de venda de la Xarxa.

La missió de CORR és organitzar a la població pobra, dones rurals marginades i persones indígenes oferint-los capacitació i conscienciació. Així mateix, se'ls recolza per a un increment en el seu desenvolupament econòmic, tècniques i habilitats, lideratge i augment de la seua confiança.

La visió d'aquest projecte és garantir la dignitat socieconòmica de les persones vulnerables i marginades de la societat, especialment de les dones de Bangladesh.

Aquest tipus d'iniciatives solidàries atenen també a dones amb discapacitats. Per exemple, el Comerç Just de la Fundació Vicente Ferrer té com a objectiu combatre la cruel discriminació que pateixen les dones empobrides amb discapacitat en Anantapur (Andhra Pradesh).

Aquest procés comença quan una dona amb discapacitat accedeix a un treball pel qual rep una retribució justa i un mitjà de vida que afavoreix la seua autonomia i l'allunya dels estigmes socials. El cicle acaba amb la compra del producte que ella fabrica per part del consumidor final.

Els beneficis obtinguts amb la venda dels productes es reinverteixen directament en el programa per a la contractació de més dones que, progressivament, van rebent formació en una activitat artesanal.

Reconeixem, valorem i donem gràcies per aquestes iniciatives que, des de la senzillesa i quotidianitat, ajuden al fet que les dones s'empoderen i seguisquen endavant amb les seues vides. Contínuem reforçant el nostre compromís solidari amb aquestes organitzacions que cristal·litzen responsablement el Comerç Just, la Justícia Econòmica i la Cooperació Fraterna.


Desplaça cap amunt