Oxfam Intermón demana una regularització extraordinària i canvis legals perquè les persones migrants no quedin excloses de la recuperació

L'organització estima que, per efecte de la crisi, una de cada tres persones en situació de pobresa serà migrant

Font: Oxfam Intermon

El percentatge d'atur per al col·lectiu migrant superarà en deu punts al de la resta de la població el 2020

21/07/2020

El col·lectiu de persones migrants és un dels més castigats pels efectes de la crisi de la Covid-19, segons les recents estimacions d'OxfamIntermón, que demana una regularització extraordinària de les persones en situació irregular, així com garanties d'accés a treball digne i a l'ingrés mínim vital per a les persones migrants.

En el seu informeQue lo esencial no sea invisiblepublicat avui, es proposen mesures per a un sector que ja patia desproporcionadament la desigualtat abans de la crisi, però la situació ha empitjorat també de manera més acusada que la de la resta de la població durant la pandèmia.

Si el 2018 lataxa d'aturentre les persones migrants era sis punts superior a la de la resta de la població, el 2020, segons estimacions d'OxfamIntermón, aquesta taxaarribarà al 27'7%, deu punts per sobre de la de la població espanyola. L'ONG recorda que, segons els seus càlculs, la probabilitat de perdre la feina per a la població migrant és d'un 145% respecte a la de nacionalitat espanyola, i que l'impacte de la Covid-19 pot fer queuna de cada tres persones per sota del llindar de la pobresa sigui una persona migrant.

“Moltes persones migrants ocupen llocs de treball dels considerats essencials”, denunciaEva Garzón, responsable de migracions d'OxfamIntermón, “i han estat en primera línia en la resposta a la pandèmia.Han estat claus en els pitjors moments i ho seran també en la recuperació, per la seva aportació a la seguretat social (molt per sobre de la seva participació en beneficis socials) i pel seu pes en sectors importants en l'economia com la construcció, l'hostaleria, l'agricultura o el treball de cures. Hem de recuperar l'economia, però també el dret a un treball digne per a totes aquestes persones”.

L'aportació del col·lectiu de persones migrants a l'afiliació a la Seguretat Social (que representava un 10% el 2017) és notablement superior a la seva participació de beneficis socials com les pensions contributives (amb prou feines representen el 1,5% del total de beneficiaris) i no contributives (el 4,5% de total).

EnMustafàva treballar a Huelva durant l'etapa més dura de la Covid-19. El seu treball va resultar essencial perquè la cadena de distribució d'aliments funcionés. “Durant la pandèmia érem sobretot els migrants els que estàvem al camp“, explica aOxfamIntermón. “Durant el temps que vaig estar a Huelva dormia en una barraca, no puc dir que fos una feina, és el que menges: tot el que guanyes ho gastes, treballes per no morir. Tampoc és estable: volen que treballis, però no et donaran un contracte”.

Les persones migrantsestan sobrerepresentades en sistemes especials de la Seguretat Social, com el de la llar o l'agrari.Les treballadores de la llar són l'únic col·lectiu sense dret a la prestació per atur, i el 60% d'elles són dones migrants.

Per això “és urgent”, diu Garzón, “que el govern signi el Conveni 189 de l'OITperquè es reconeguin els drets laborals de les empleades de la llar, així com la Convenció Internacional sobre la protecció dels drets dels treballadors migrants i les seves famílies”.

Pel que fa a la regularització,OxfamIntermón demana al Govern unprocés de regularització administrativa que obri l'accés al permís de treball i residència per raons extraordinàriesde les persones migrants que viuen en territori espanyol, fent servir un mecanisme previst en l'actual Reglament d'Estrangeria.

L'organització demana també unarevisió de la Llei d'Estrangeriavigent per adaptar-la a les necessitats de les persones migrants i de la societat espanyola. “No és raonable”, explica l'experta en migracions, “ni per als que arriben ni per als que vivim aquí, que una persona que ha entrat sense permís de treball hagi de passar tres anys en la clandestinitat abans de poder regularitzar la seva situació, sense drets i sense aportar a la seguretat social. Espanya és un dels països més desiguals de la Unió Europea i el col·lectiu migrant n’és un dels més afectats”.

Entre d’altres mesures,OxfamIntermón demana també que el decret que regula l'Ingrés Mínim Vital ha d'incloure també a col·lectius vulnerables exclosos ara, com les persones sol·licitants d'asil i les famílies migrants amb nens i nenes, independentment de la seva situació administrativa.

Aquest informe forma part d'una sèrie que està publicantOxfamIntermón sobre diferents aspectes relacionats amb els efectes de la pandèmia (Pobresa i Desigualtat, Treballadors Essencials) perexigir una recuperació basada en polítiques que redueixin la desigualtat a Espanya.

L'ONG ha ampliat les seves activitats a Espanya durant la pandèmia amb un programa d'emergència en col·laboració amb 30 organitzacions, xarxes i col·lectius, la majoria d'ells formats per persones migrants o que treballen en la defensa dels seus drets, com el Col·lectiu de Treballadors Africans, l'associació Assistit o jornaleres de Huelva en lluita. Aquesta actuació pretén donar suport a 10.000 persones per cobrir necessitats bàsiques: proveïmentd'aigua, aliments, medicines, pagament de rebuts i lloguers o material escolar per pal·liar la bretxa educativa.

Notes per a l'edició:

Eva Garzón, responsable de migracions aOxfamIntermón, està disponible per a entrevistes.

Aquípodeu descarregar complet l'informeQue lo esencial no sea invisible.

Informes anteriors de la sèrie:Pobresa i Desigualtat;Treballadors Essencials.

Fotosivídeosper a ús exclusiu en el marc d'aquest informe aquí.

L'actual Reglament d'Estrangeria té un mecanisme que preveu la disposició addicional primera pel qual les actuals circumstàncies de naturalesa econòmica, social i laboral permetrien dictar criteris i procediments per atorgar autoritzacions de residència i treball de manera extraordinària, en el marc de les provisions del pacte Europeu sobre Immigració i Asil.

Mustafà és un nom fictici per protegir la identitat del treballador el testimoni del qual es cita.

Més informaciósobre el programa d'emergència d'OxfamIntermón a Espanya, en col·laboració amb l'Open Society:

Desplaça cap amunt