Les organitzacions de Comerç Just plantegem les nostres propostes als partits polítics

Davant les pròximes Eleccions Municipals i Autonòmiques del 28 de maig, les organitzacions de la Coordinadora Estatal de Comerç Just han començat una campanya dirigida als partits polítics, per a fer-los arribar una sèrie de propostes de suport a aquest sistema comercial solidari

Les organitzacions recorden que el Comerç Just és una eina eficaç per a abordar des del local, reptes globals com el canvi climàtic o les desigualtats socials, econòmiques i de gènere, i d’aquesta manera contribuir a l’avanç dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, fixats per Nacions Unides.

Les mesures plantejades se centren, d’una banda, a potenciar el Comerç Just, i per un altre, a afavorir el consum responsable i la conscienciació de la ciutadania.

Entre les propostes plantejades destaca la petició d’estrényer la col·laboració amb entitats de Comerç Just, d’Economia Social i de consum responsable, a través de la creació d’un grup de treball per a desenvolupar iniciatives.

A més, les organitzacions de Comerç Just sol·liciten que en les compres i contractes de les administracions públiques es prioritzen els productes que tinguen un impacte social i ambiental positiu, i que la seua elaboració no haja vulnerat drets essencials. En aquest sentit també plantegen la importància d’oferir formació sobre Compra Pública Ètica i Contractació Sostenible a personal tècnic de les administracions.

Un altre bloc de mesures va dirigit a la conscienciació de la ciutadania sobre els impactes globals associats al consum. Ací s’inclouen el desenvolupament de campanyes informatives dirigides a públics diferents (escolar, joves, consumidors/as o petites i mitjanes empreses) o la realització de tallers i activitats per a promoure el consum responsable i donar a conéixer el Comerç Just. En aquest sentit, en l’àmbit autonòmic, es proposa la inclusió d’aquestes temàtiques en els currículums educatius.

La proposta també incorpora diverses mesures referides a l’enfortiment de la Cooperació al Desenvolupament com una política pública essencial que contribueix a l’avanç dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de naciones Unidas. El Comerç Just s’incorporaria dins d’aquesta línia política.

D’altra banda, en l’àmbit local en concret, les entitats insten les futures corporacions locals a adherir-se a la campanya internacional de “Municipis pel Comerç Just”, títol que ja ostenten 18 localitats al nostre país, i més de 2000 a tot el món.

Totes aquestes propostes polítiques, recollides en sengles documents, seran remeses per les organitzacions de Comerç Just als partits polítics i als candidats i candidates de la seua localitat i autonomia.

Compromís de formacions polítiques, candidats i candidates

Facilitem els enllaços perquè les formacions polítiques i/o els seus candidats i candidates puguen signar el seu compromís amb les mesures que proposem les organitzacions de Comerç Just:

Pots llegir les propostes ací.

, ,

Desplaça cap amunt