Les donacions de vacunes contra la Covid-19 no poden ser considerades Ajuda Oficial al Desenvolupament

Al costat de 32 organitzacions de la societat civil donem la veu d’alerta. Els països donants no han de continuar amb els seus plans per a incloure les donacions de vacunes com a Ajuda Oficial al Desenvolupament.

L’OCDE ha de prendre mesures per a evitar que fons per a programes humanitaris i de desenvolupament s’utilitzen per a pagar vacunes que no estaven destinades als països amb menys recursos.

Les dosis que ara es donen no es van comprar per a respondre a les necessitats dels països amb menys recursos. De fet, les compres massives que van fer els països rics van limitar l’accés a les vacunes en àmplies regions del planeta.

 

 

No va haver-hi acord. La setmana passada, el Comité d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l’OCDE no va aprovar el pla per a comptabilitzar com AOD les donacions d’excedents de vacunes contra la Covid-19. Malgrat això, els països que vulguen comptabilitzar com a tal les vacunes sobrants podran fer-ho com a donacions en espècie. Les organitzacions de la societat civil que treballem en països en els quals la pandèmia ha causat greus conseqüències ens oposem a això. Aqueixes vacunes no poden ser comptabilitzades com a Ajuda Oficial al Desenvolupament.

Davant la falta d’acord, el CAD emetrà una nota en la qual s’explicarà com han d’informar sobre aqueixes donacions; el preu de referència per a cada dosi de vacuna donada l’estableix en 6,72 dòlars, encara que els països donants poden utilitzar un altre preu. La falta de claredat en el procés és molt preocupant; es corre el risc d’unflar les partides.

Supervisarem qualsevol informe que puga arribar a contemplar com a “ajuda en espècie” les donacions de vacunes. Si això arribara a succeir, seria inacceptable. El CAD ha de fer la seua part i vigilar de prop el comportament dels països donants. Els països membres del CAD han d’assumir la seua responsabilitat i garantir una eixida adequada de la pandèmia sense que això causa l’afebliment dels destinats a acció humanitària i desenvolupament.

Consulta el posicionament ací [en anglés]

,

Desplaça cap amunt