L’Eina de Transparència i Bon Govern de les ONGD compleix deu anys

Una dècada en la qual les entitats de la Coordinadora d’Organitzacions per al Desenvolupament han demostrat el seu compromís amb la rendició de comptes i la millora permanent.

Al llarg d’aquest temps, la revisió constant de l’Eina ens ha permés avançar cap a estàndards més rigorosos de transparència i bon govern.

L’últim informe, amb dades corresponents a 2021, llança dades molt positives: el 94% de les organitzacions manté vigent el Segell de Transparència i Bon Govern.

El compromís de les entitats de la Coordinadora d’Organitzacions per al Desenvolupament amb la millora constant ha sigut sempre un pilar essencial del treball. Des de fa deu anys, aquest compromís s’enforteix de manera específica gràcies a l’Eina de Transparència i Bon Govern; una eina d’autoregulació que se suma als processos interns i externs als quals se sotmeten les organitzacions.

L’últim informe, amb dades de 2021, mostra que més del 94% de les nostres ONGD mantenen vigent el Segell de Transparència i Bon Govern. Això suposa que totes elles (74) compten amb ell, excepte tres que es van incorporar recentment i una altra que es va donar de baixa en l’Assemblea de 2022.

L’Eina es recolza en dos conceptes clau: transparència i bon govern. Cadascun d’ells, compta amb diversos blocs (quatre de transparència i sis de bon govern). Aquests blocs tenen una sèrie d’indicadors (en total, 79) que les organitzacions han de complir per a obtindre el Segell de Transparència i Bon Govern de la Coordinadora. Aquests indicadors van des d’explicar amb claredat els objectius de l’organització, fins a presentar amb detall els comptes, tindre codis de conducta propis o oferir canals de comunicació amb la ciutadania, entre altres. Al llarg d’aquests deu anys, les nostres sòcies han respost àmpliament a tots ells; el que ha suposat que el grau de compliment haja superat sempre el 90%.

Qüestions que poden millorar

Si observem el resultat de les organitzacions en cada bloc, les dades reflecteixen un alt grau de compliment amb els estàndards que marca l’Eina, tant en relació amb la transparència com amb el bon govern.

  • Presència de dones en òrgans de govern i política de gènere. En els deu anys d’aplicació de l’Eina, aquesta qüestió ha evolucionat, però encara existeixen algunes resistències. L’Eina estableix que la presència de dones en els òrgans de govern ha de ser igual o superior al 40%; de les organitzacions avaluades enguany, sis no compleixen encara aquest percentatge. Conscients de tals reptes, en els últims anys, hem aprovat documents interns que ens obliguen prendre mesures clares en aquest sentit. Aquests són el Marc Estratègic 2019-2022 i la Política de Gènere.
  • Codi de Conducta. En coherència amb el nostre compromís amb la millora constant, vam introduir un nou indicador que estableix que les organitzacions, a més d’adscriure’s al Codi de Conducta de la Coordinadora (d’obligat compliment), han de comptar amb un propi que reflectisca les seues particularitats. L’avanç aconseguit en aquest indicador és molt destacable, si bé encara hi ha sis organitzacions (de les 35 avaluades enguany) que no el compleixen.
  • Formació contínua dels equips. Un dels indicadors de l’Eina fa referència a la formació i el desenvolupament continu que les organitzacions han d’oferir als seus equips. De les 35 organitzacions avaluades, 29 compleixen aquest indicador; és un número elevat, però encara pot millorar.
  • Planificació estratègica. Existeix un menor grau de compliment de l’indicador relatiu a la planificació estratègica (el compleixen 29 de les 35 organitzacions avaluades). Aquesta ha de concretar-se amb plans operatius que han de ser aprovats pels òrgans de govern. A més, les organitzacions han d’estimar els ingressos amb els quals comptaran per a definir de manera clara les seues metes i objectius.

La millora contínua com a repte permanent

La millora constant fa que continuem revisant l’Eina. Estem estudiant en profunditat temes com la prevenció del blanqueig de capitals, com previndre i abordar conflictes d’interés, com avaluar els riscos als quals ens enfrontem en el nostre dia a dia o com mesurar i millorar el clima laboral de les nostres plantilles.
El nostre objectiu és arribar a 2023 amb una nova versió més completa i actual que ens acompanye en aqueix camí d’autoregulació que iniciem fa ja deu anys. La nova versió no serà d’aplicació immediata; considerem que és molt important que les organitzacions la coneguem bé, ens apropiem d’ella, comptem amb eines de suport, amb espais de diàleg per a compartir dubtes i aprenentatges. Tot un trajecte col·lectiu que ens ajudarà a aplicar aquesta nova versió no més enllà de 2025.

Consulta els resultats de l’informe

,

Desplaça cap amunt