La pandèmia de la COVID-19 aguditza les desigualtats de gènere de les dones i nenes refugiades

Preocupa especialment l’increment de la violència de gènere, els matrimonis infantils, el treball infantil i els embarassos d’adolescents, i el risc creixent d’explotació i tràfic sexual.

Imagen de ACNUR género y Covid

L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 suposa una amenaça per a les vides i els drets de les dones i nenes refugiades, desplaçades i apàtrides, adverteix ACNUR, l’Agència de l’ONU per als Refugiats, avui, Dia Internacional de la Dona.

“L’impacte socioeconòmic sense precedents de la pandèmia està posant moltes vides en perill. Estem veient augments extremadament preocupants en els informes sobre violència de gènere, incloent violència domèstica, matrimonis infantils, treball infantil i embarassos d’adolescents,” va dir Filippo Grandi, Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats.

Pobresa i pandèmia

Això pot atribuir-se a la major pressió econòmica, a la tensió creixent en les llars i comunitats i al tancament de les escoles, tot això resultat de la pobresa generada per la pandèmia. Algunes supervivents estan fins i tot recorrent a la dràstica mesura de retirar les seves denúncies a causa de la dependència econòmica de parelles que abusen d’elles.

“Estem observant greus manifestacions de desigualtat de gènere entre algunes de les persones més vulnerables i desfavorides del món i una tràgica deterioració d’alguns assoliments importants en igualtat de gènere, aconseguits amb molt d’esforç en les últimes dècades”, ha dit *Grandi.

“La comunitat internacional ha d’incrementar l’ajuda per a protegir els drets de les dones i nenes desplaçades forçoses i apàtrides. Això suposa donar suport a programes humanitaris per a combatre la desigualtat i la violència de gènere i també ampliar l’educació, la formació professional i les iniciatives per a aconseguir major autonomia. És essencial que aquestes dones i nenes siguin tingudes en compte per als paquets d’ajuda socioeconòmica que estan preparant i implementant els governs”.

Els països d’acolliment

Al voltant del 85 per cent dels refugiats del món estan acollits en països en desenvolupament i depenen en gran manera de l’ajuda humanitària o d’un jornal. Molts han perdut els seus fràgils mitjans de vida i s’han vist arrossegats a l’extrema pobresa amb un impacte desastrós i d’ampli abast.

“Al costat del creixent risc de violència, abusos, explotació i tràfic sexual, conseqüència de la desigualtat de gènere, els efectes de la pandèmia també estan sent catastròfics per a l’educació de les nenes refugiades. Moltes nenes estan sent obligades a deixar l’escola per a treballar, per a vendre-les o casar-les”, va dir Gillian Triggs, Alta Comissionada Auxiliar per a la Protecció.

Matrimoni infantil i treball precari

Mentre els socis humanitaris estimen que 13 milions més de nenes estan ara en risc de matrimoni forçós a conseqüència de la pandèmia, algunes famílies, devastades per la pobresa, estan ja recorrent als matrimonis infantils.

Les dones refugiades es veuen obligades a redoblar la seva contribució a la llar, recorrent a treballs precaris en l’economia submergida o als carrers. L’augment de les necessitats en les llars també disminueix les seves oportunitats d’educació alhora que augmenta la seva exposició al virus.

“La discapacitat, la marginació, l’orientació sexual o identitat de gènere també són causa de discriminació i suposen un risc de violència entre les dones i nenes refugiades, desplaçades o apàtrides”, va dir Triggs.

Falta finançament per a la prevenció

A pesar que la pandèmia per la COVID-19 aviva la desigualtat de gènere i augmenta el risc de violència contra les dones i nenes, els programes de prevenció i resposta segueixen sense rebre suficient finançament.

ACNUR insta els governs que parin esment immediata a aquests riscos i donin suport a la plena participació i lideratge de les dones refugiades, desplaçades i apàtrides en els plans de resposta i recuperació.

La participació activa i significativa de les dones i nenes en les decisions que afecten les seves vides, famílies i comunitats és fonamental per a defensar els seus drets humans, assegurar la seva protecció efectiva i donar suport al seu apoderament.

“Tret que fem esforços conjunts per a mitigar l’impacte de gènere de la COVID-19, correm el risc de deixar enrere a les dones i nenes refugiades, desplaçades i apàtrides”, ha dit *Triggs.

Més informació sobre les intervencions d’ACNUR per a la prevenció de la violència de gènere, mitigació de riscos i resposta amb perspectiva de gènere, està disponible aquí.

, , , ,

Scroll to Top