La nova legislatura ha d’apostar per la cooperació

En un context mundial de múltiples i complexes crisis, és essencial fomentar la justícia global i els drets humans. La Llei de Cooperació, aprovada per la quasi la totalitat dels partits, marca el camí.

A més, poc abans de les eleccions generals, PSOE, PP, Sumar, PNB, ERC, BNG, CUP, EH-Bildu, CC i NC-BC van assumir sis compromisos essencials per a enfortir esta política pública.

És crucial que, amb el nou Govern que es conforme, es passe de les paraules als fets.

El compromís amb la cooperació signat el passat 13 de juliol estableix sis passos essencials per a assegurar una política pública de cooperació que responga a la els reptes que enfrontem i estiga a l’altura de la posició que Espanya ha de jugar en el món.

En primer lloc, és necessari finalitzar la reforma del sistema de cooperació amb els seus reglaments i processos pertinents. És urgent reforçar l’AECID i que el nou Reial decret de Subvencions reduïsca l’excessiva burocràcia existent.

Tal com estableix la Llei de Cooperació, ha d’iniciar-se una senda ferma cap al compliment del 0,7% en 2030; no fer-ho significaria incomplir la pròpia llei i els compromisos internacionals assumits. El context global que vivim exigeix assegurar una major ambició en l’Agenda 2030; a pocs anys del seu compliment, el seu camí necessita avançar amb fermesa i determinació. Tal qüestió ha de ser clarament reflectida en el Pla Director de la Cooperació Espanyola.

Una altra de les qüestions clau és l’ajuda humanitària: assistim a un increment substancial de número de crisis humanitàries, és urgent enfortir-la per a donar resposta a les múltiples necessitats existents. En els compromisos assumits també es contemplava el reconeixement de les ONG com a actors clau de la cooperació; com a expressió de la solidaritat ciutadana, especialitzades en cooperació i assistència humanitària, han de ser una peça fonamental de l’engranatge de la cooperació.

Finalment, recordem que es van comprometre a reconéixer a la cooperació descentralitzada com a expressió de la solidaritat ciutadana. En un moment en el qual l’algunes comunitats autònomes i localitats s’està retallant esta política pública, és fonamental destacar el paper fonamental que té este tipus de cooperació en la garantia dels drets humans, el foment de la consciència crítica i la convivència o la defensa de la democràcia a tot el món. La contribució de la cooperació des dels nostres pobles i ciutats ha de ser un motiu d’orgull i, per tant, hauria de ser enfortida.

Confiem que els compromisos assumits al juliol marquen el camí. Tal com déiem llavors, “en el document signat, els partits polítics reconeixen el seu imperatiu ètic i democràtic de posar les seues capacitats per a contribuir a superar les crisis globals i garantir els drets humans mitjançant una cooperació sòlida. Reconeixen també la necessitat d’enfortir esta política que encara està lluny de les capacitats i compromisos internacionals d’Espanya”.

El nou Govern que es conforme ha d’enfortir els diferents àmbits de la cooperació i això ha d’estar reflectit en un pressupost adequat per a l’any 2024. L’oposició, per part seua, ha d’acompanyar, exigir i recolzar els compromisos assumits. És crucial enfortir i donar suport a una política pública essencial en estos temps i que, a més, compta amb un ampli suport ciutadà.

Consulta els sis compromisos per una política de cooperació per al desenvolupament sostenible i la solidaritat global sòlida i enfortida.

, ,

Desplaça cap amunt