La majoria de la població secunda augmentar el pressupost de cooperació al desenvolupament del seu ajuntament fins a aconseguir com a mínim el 0,7% del pressupost en 2030

El 52% de les persones enquestades creu que les vulneracions dels drets afecten de manera desigual a homes i dones

El 66% estan d’acord que el seu ajuntament destine recursos a la cooperació, i un 56% que s’augmente fins a arribar al 0.7% en 2030

L’enquesta ha sigut impulsada per la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat

La ciutadania de set comunitats autònomes que representen el 60% de la població espanyola està d’acord que els seus municipis dediquen part dels seus recursos a cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, fins i tot en el context de crisi derivat de la guerra d’Ucraïna. Així ho recullen els resultats d’una enquesta encarregada per la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat per a conéixer l’opinió de la ciutadania sobre cooperació internacional i l’objectiu del 0,7%.

La llei espanyola de cooperació al desenvolupament i solidaritat global de febrer de 2023, que reconeix l’important paper dels ens locals en l’àmbit de la cooperació, s’ha fixat com un objectiu destinar, almenys, el 0,7 % de la Renda Nacional Bruta (RNB) a l’ajuda oficial al desenvolupament (AOD) en l’horitzó de l’any 2023.

L’estudi, ha comptat amb la participació de 5.321 persones de Andalucia, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia, Euskadi, Illes Balears i Extremadura, i ha sigut realitzat per l’empresa YouGov i finançat per la Direcció General de Polítiques de Desenvolupament Sostenible del Ministeri d’Afers exteriors i Cooperació.

Problemàtiques globals, migracions forçades i protecció internacional

Segons recull l’enquesta, el 84% de la població està preocupat per la realitat dels països econòmicament empobrits del món, i situen el sistema econòmic mundial com la principal causa de pobresa en el món (32%). D’altra banda, el 52% creu que les vulneracions dels drets afecten de manera desigual a homes i dones

Un 77% pensa que les persones migrants abandonen el seu país d’origen de manera forçada, fugint de la pobresa, la violència i la falta de drets humans, i només un 18% creu que la migració es dona per voluntat pròpia. El 37% de consideren que les migracions forçades són una de les principals conseqüències de la pobresa. Com a resposta a aquesta situació, la majoria (54%) opina que l’Estat espanyol hauria de garantir refugi, asil i protecció les persones que es veuen obligades a migrar i només un 21% està en contra.

Agenda Internacional i Cooperació al Desenvolupament

Quant als grans consensos de l’agenda internacional de desenvolupament, 2 de cada 3 persones coneixen el compromís dels països desenvolupats de destinar el 0,7% de la RNB a la cooperació al desenvolupament, i el 80% dels quals coneixen aquest compromís està a favor que es complisca. Quant als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), quasi el 70% ha sentit parlar dels ODS, però només el 24% sap bé el que són. Entre les persones que coneixen els ODS més del 80% creu que les administracions haurien d’incorporar-los entre les seues prioritats.

Segons de l’estudi, més del 80% de la població opina que s’han de destinar recursos a cooperació al desenvolupament, encara que el 29% considera que l’ajuda al desenvolupament responen més a interessos polítics i estratègics que a combatre la pobresa i la fam (16%). En aquest sentit, el 42% creu que els recursos no arriben a les persones que realment els necessiten, el 45% creu que un major control augmentaria la seua eficàcia, i 7 de cada 10 aprovarien condicionar l’ajuda al fet que els governs dels països receptors garantisquen els drets humans.

Coneixement i suport a la cooperació que realitzen els governs locals

El 65% està d’acord que els seus ajuntaments dediquen part dels seus recursos a la cooperació al desenvolupament, fins i tot davant el context de crisi. I encara que només un 13% sap si el seu ajuntament dedica recursos a cooperació, el 56% de la població estaria d’acord que el seu ajuntament augmente l’ajuda al desenvolupament fins a aconseguir com a mínim el 0.7% el 2030.

La majoria de la població creu que les aliances entre governs locals són la millor manera de realitzar la cooperació al desenvolupament (28%), seguit de la sensibilització i el foment simultàniament de la participació ciutadana (15%), i utilitzant les capacitats i els recursos humans de l’ajuntament per a fer cooperació tècnica. D’altra banda, 6 de cada 10 estarien d’acord a destinar recursos del seu ajuntament per a donar resposta a les crisis humanitàries i emergències en altres països.

El compromís del municipalisme solidari en un món global i desigual

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat va encarregar l’enquesta amb l’objectiu de disposar d’una fotografia clara sobre el coneixement i l’adhesió de la ciutadania a les polítiques de cooperació al desenvolupament que s’executen dones dels ajuntaments dels diferents territoris on operen els Fons municipals de cooperació i solidaritat internacional. Per a la CONFOCOS el més important d’aquest estudi és poder posar xifres al que, fins ara, eren percepcions sobre el suport de la població a les polítiques de cooperació al desenvolupament que executen els governs locals, i donar a conéixer aquestes dades a la societat.

Resultats de l’enquesta

, ,

Desplaça cap amunt