La guerra a gran escala a Ucraïna entra en el seu tercer any, prolongant la incertesa i exili de milions de desplaçats

2 anys de guerra a Ucraïna: continua la incertesa i l’exili per a milions de desplaçats

Les condicions humanitàries continuen sent precàries dins del país, on aproximadament el 40 per cent de la població necessita suport humanitari i protecció

Després de dos anys de guerra a gran escala a Ucraïna, i enmig d’una destrucció massiva i continus bombardejos i atacs de míssil en tot el país, el futur de milions de persones desplaçades continua marcat per la incertesa.

Mentres la guerra continua, les condicions humanitàries continuen sent precàries dins d’Ucraïna, on aproximadament el 40 per cent de la població necessita suport humanitari i protecció. Per a moltes persones, este no és la primera trobada amb la guerra i el desplaçament, ja que esta setmana també marca 10 anys des que va començar la guerra en l’est d’Ucraïna.

Actualment, hi ha quasi 6,5 milions de refugiats d’Ucraïna que han buscat refugi a tot el món, mentres que al voltant de 3,7 milions de persones seguixen desplaçades forçosament dins del país.

Segons les dades preliminars d’un estudi recent realitzat per ACNUR, l’Agència de l’ONU per als Refugiats, la majoria dels refugiats ucraïnesos i les persones desplaçades internament enquestades (65 i 72 per cent, respectivament) van expressar el desig de tornar a casa algun dia. No obstant això, la proporció ha disminuït, amb més persones mostrant incertesa a causa de la guerra.

L’estudi d’ACNUR, “Vides en pausa: intencions i perspectives de les persones refugiades, retornades i desplaçades internes d’Ucraïna”, es basa en entrevistes realitzades al gener i febrer d’enguany, amb al voltant de 9.900 llars de refugiats ucraïnesos, persones desplaçades internament i retornades, dins i fora del país.

Les persones enquestades van citar la inseguretat actual a Ucraïna com el principal factor que inhibix el seu retorn, mentres que altres preocupacions són la falta d’oportunitats econòmiques i d’habitatge. Una prioritat clau per a ACNUR és reparar cases a Ucraïna perquè les persones puguen romandre en les seues llars. Fins a la data, s’han reparat més de 27.500 habitatges. No obstant això, entre els refugiats que van tornar a Ucraïna, més de la mitat, el 55 per cent, va informar que hi havia menys oportunitats d’ús de les quals esperaven.

De manera preocupant, una proporció significativa dels refugiats ucraïnesos enquestats, al voltant del 59 per cent, va indicar que podrien veure’s obligats a tornar a casa, fins i tot sense ser la seua opció preferida per la guerra, si continuen enfrontant desafiaments als països d’acolliment, principalment relacionats amb oportunitats de treball i estatus legal.

Informes anteriors també indiquen que els refugiats vulnerables i amb necessitats específiques, incloses les persones majors i les persones amb discapacitat, també estan considerant tornar, principalment a causa de la percepció que manquen d’altres opcions.

Esta crisi de refugiats es caracteritza per un alt grau de separació familiar. El fet que molts homes de la família hagen romàs a Ucraïna, planteja sovint desafiaments per als qui es veuen obligats a fugir del país i per als qui es queden arrere sense suport familiar. Este informe revela que la reunificació familiar va ser un factor important per als refugiats que han tornat permanentment a casa.

Ha crescut el nombre de persones refugiades que fan visites de curta duració a Ucraïna, al voltant d’un 50 per cent en comparació amb el 39 per cent de l’any passat, principalment per a visitar a familiars, però també per a comprovar l’estat de les seues propietats. Com s’assenyala en la Posició d’ACNUR sobre els Retorns Voluntaris a Ucraïna, estes visites poden ajudar en última instància a prendre decisions informades sobre el retorn a llarg termini una vegada que les condicions ho permeten.

ACNUR insta els Estats d’acolliment a mantindre un enfocament flexible respecte a les visites breus de refugiats a Ucraïna, i a garantir que l’estatus legal i els drets associats dels refugiats en un país amfitrió no es vegen afectats per visites que duren menys de tres mesos. La protecció i les necessitats dels refugiats han d’assegurar-se fins que puguen tornar de manera voluntària i sostenible a les seues llars, amb seguretat i dignitat.

Mentres que la guerra continue, les persones refugiades, desplaçades internes i aquelles afectades per la guerra que han romàs en zones del front, necessiten suport urgent. Encara que la resiliència de la població continua sent forta i els esforços de recuperació estan en marxa en per a moltes àrees, este suport ha de continuar si no es vol fer perillar la protecció i resiliència dels ucraïnesos.

ACNUR sol·licita 993,3 milions de dòlars (USD), dels quals 599 milions són per a l’ajuda dins d’Ucraïna i la suma restant, per a fer costat als refugiats als països d’acolliment. Actualment, la situació d’Ucraïna és finançada només al 13 per cent. Llevat que es reben fons a temps, podríem veure’ns obligats a retallar activitats essencials tant a Ucraïna i com als països veïns.

La població d’Ucraïna, que patix diàriament l’impacte d’esta guerra, no ha de ser oblidada. Hem sigut testimonis de l’ona de solidaritat i suport per Ucraïna i este suport tan necessari no pot detindre’s ara.

,

Desplaça cap amunt