La Fundació Pau i Solidaritat PV se suma en la lluita contra el Treball Infantil

El 12 de juny es commemora el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Segons la OIT (Organització Internacional del Treball) el treball infantil, és tota activitat duta a terme per qui no té edat legal per a treballar i que priva a les víctimes de la seua infantesa, de la possibilitat de garantir el desenvolupament del seu potencial i de la seua dignitat, i que suposa un perjudici per al seu correcte desenvolupament, ja que interfereix o impossibilita el seu accés a l’educació i suposa un perill per al seu benestar físic, mental o moral.

Pau i solidaritat - Trabajo infantil

S’estima que actualment 152 milions de xiquetes i xiquets d’entre 5 i 17 anys treballen. Quasi la meitat, en alguna de les seues pitjors formes (esclavitud, treball forçós, tracta). Després de 20 anys d’avanços, es preveu que la xifra de xiquets i xiquetes que hagen de fer treball infantil augmente a causa de la crisi provocada per la COVID-19. Les dades actualitzades es facilitaran el divendres 11 de juny a les 11.30 h en el canal de Youtube de la OIT i comptarà amb la participació del secretari de Joventut de CCOO.

Violació del drets

El treball infantil és una violació dels drets humans fonamentals, per això des de Pau i Solidaritat PV ens sumem a la lluita per l’erradicació del Treball Infantil i posem a la disposició del personal docent, i especialment, de l’afiliació a la Federació d’Ensenyament de CCOO PV, el material de consulta per a sensibilitzar sobre aquesta problemàtica mundial.

Interactuem a l’Escola

Creiem que és important informar-nos i actuar contra el treball infantil amb esperit crític i analitzant les condicions en les quals es realitzen els productes que consumim. Per això abordem aquesta temàtica també en els centres educatius del territori valencià mitjançant el projecte “Interactuem a l’Escola. Programa d’Educació per a la Ciutadania Global dirigit a Educació Primària, Secundària, Formació Professional i Alumnat de Magisteri”. Aquest programa té com a objectiu promoure la reflexió sobre les desigualtats en el món i emprendre accions que transformen aquestes realitats.

Aquest programa engloba una sèrie d’intervencions en els centres educatius per a treballar i reflexionar amb l’alumnat sobre les desigualtats en el món i com emprendre accions que transformen aquestes realitats. També realitzem formacions i proporcionem recursos didàctics que permeten al professorat introduir en el currículum educatiu l’educació per al desenvolupament, per a promoure entre l’alumnat una ciutadania global solidària.

Si vols utilitzar la nostra exposició – “Actua contra el treball infantil” (educació secundària) o “Altra infància en este món” (educació primària) així com sol·licitar intervencions en el teu centre, pots contactar amb la Fundació Pau i Solidaritat PV en la següent adreça: edc-pauisolidaritat@pv.ccoo.es

, ,

Desplaça cap amunt