Demanem al Govern espanyol que signe el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears

En el primer aniversari de la seua entrada en vigor, 35 organitzacions de la societat civil demanen al Govern que exercisca un lideratge de pau mitjançant l’adhesió de l’Estat espanyol al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN)

Un any després de la seua entrada en vigor, 59 Estats ja han ratificat el TPAN, 30 l’han signat i tenen pendent la seua ratificació, i altres 49 han expressat el seu suport al Tractat en l’ONU. Per això, demanem al Govern espanyol que ferm el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i done suport a la seua posterior ratificació en el Congrés dels Diputats.

I com primer pas en aquesta direcció, instem l’Executiu de Pedro Sánchez que seguisca l’exemple de Noruega i Alemanya, dos socis de l’OTAN, i que Espanya assistisca com a Estat observador a la primera Conferència d’Estats parteix del TPAN que tindrà lloc a Viena del 22 al 24 de març de 2022.

El Govern espanyol té una excel·lent oportunitat per a exercir un lideratge de pau davant els seus socis de la UE i l’OTAN, alineant-se amb la voluntat majoritària de la població espanyola i mundial en favor de la prohibició efectiva de les armes nuclears.

Les armes nuclears són l’armament més inhumà i indiscriminat mai creat. Violen el dret internacional, causen greus danys al medi ambient, soscaven la seguretat nacional i mundial i desvien vastos recursos públics per a la satisfacció de les necessitats humanes i la cura de la vida en el planeta.

De fet, una enquesta recent va establir que el 89% de la població espanyola creu que Espanya hauria d’unir-se al Tractat (només el 4% s’oposa) i diverses iniciatives han comptat amb el suport de diversos grups parlamentaris. Malgrat tots els esforços, l’objectiu de l’adhesió del Govern espanyol al TPAN no s’ha aconseguit encara.

Què és el TPAN i què aporta

El 7 de juliol de 2017, després d’una dècada de mobilitzacions de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN) i de les seues entitats associades, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar un acord mundial per a prohibir les armes nuclears, conegut oficialment com el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPAN – TPNW en les seues sigles en anglés). Un Tractat que ressalta l’impacte humanitari catastròfic de qualsevol ús d’aquesta mena d’armament. Dos anys i mig més tard, el 22 de gener de 2021, el Tractat va entrar en vigor en aconseguir la ratificació necessària de 50 països. Aquest nou instrument jurídic ofereix una alternativa poderosa a un món en el qual no es posa fi a les amenaces de destrucció massiva. Abans d’aprovar el Tractat, les nuclears eren les úniques armes de destrucció massiva que no estaven subjectes a una prohibició categòrica, malgrat les seues conseqüències humanitàries i mediambientals catastròfiques, generalitzades i persistents.

El nou acord cobreix, per tant, una gran llacuna del dret internacional. Aquest Tractat es basa en les regles i principis de la llei humanitària i en cap cas els països poden desenvolupar, assajar, produir, fabricar, transferir, posseir, emmagatzemar, utilitzar o amenaçar amb utilitzar armes nuclears, o permetre el estacionament d’aquestes armes en el seu territori. Així mateix, el TPAN obliga les parts a proporcionar assistència a aquells que han patit a conseqüència de l’ús i assaig d’armes nuclears a tot el món, i a adoptar mesures per a reparar els entorns contaminats. El TPAN, per tant, contribueix a protegir els drets humans de les víctimes i el medi ambient.

Quina diferència introdueix sobre el Tractat de No Proliferació Nuclear (TNP)

Els crítics al TPAN al·leguen que aquest afebleix al Tractat de No Proliferació Nuclear (TNP) que va entrar en vigor en 1970. Però la realitat ens mostra que el TNP no ha sigut efectiu, encara que haja disminuït el nombre total de caps nuclears, ha duplicat el nombre de països que les posseeixen i estem assistint a una nova carrera de modernització de les armes nuclears. El TPAN, a diferència del TNP, obliga a assistir a les víctimes per l’ús o pels assajos de les armes nuclears i a prendre mesures per a restaurar mediambientalment les àrees contaminades.

Un Tractat per a la protecció de la vida en la Terra i els DDHH

El TPAN és el primer acord multilateral que prohibeix íntegrament les armes nuclears declarant-les ARMES IL·LEGALS i també el primer acord que conté disposicions per a abordar les conseqüències humanitàries relacionades amb l’assaig i l’ús d’aquestes. També, ha sigut considerat la primera llei feminista sobre armes nuclears. Des del preàmbul reconeix el seu impacte desproporcionat sobre dones, xiquetes i pobles indígenes, urgeix a una participació més equitativa de les dones en els processos de desarmament, l’assistència a les víctimes i la reparació dels danys mediambientals que provoquen.

Mitjançant la prohibició explícita i inequívoca de l’ús d’armes nuclears, el TPAN envia un senyal contundent: el seu ús seria inacceptable des d’una perspectiva ètica, mediambiental i humanitària i, a més, seria il·legal conforme al Dret Internacional Humanitari (DIH).

Les armes nuclears són l’armament més inhumà i indiscriminat mai creat. Violen el dret internacional, causen greus danys al medi ambient, soscaven la seguretat nacional i mundial i desvien vastos recursos públics per a la satisfacció de les necessitats humanes i la cura de la vida en el planeta.

Per a les entitats que treballem per una cultura de pau, els drets humans, els drets del planeta Terra, els drets de les dones i les xiquetes i xiquets, el desarmament total i universal, la justícia, la investigació i l’educació per a la pau, la memòria, el diàleg, els valors universalistes, la cooperació, el multilateralisme…, la Campanya ICAN i l’entrada en vigor del TPAN ofereixen una extraordinària oportunitat per a continuar sumant esforços per a la construcció de la pau mundial.

Mentre els riscos que té ignorar el Tractat són inassumibles, les oportunitats per a la pau que s’obrin amb la ratificació del mateix interpel·len a l’Estat espanyol i a tota la seua població.

, , , ,

Scroll to Top