La Campanya autonòmica per una Justícia Fiscal proposa 19 mesures per a escometre una reforma tributària en la pròxima legislatura

Aquesta iniciativa ha presentat la “Anàlisi de les reformes escomeses per la Generalitat Valenciana en matèria tributària en la legislatura 2019-2023” juntament amb propostes concretes perquè els partits polítics puguen implementar-les en l’àmbit autonòmic

 

La Campanya per una Justícia Fiscal, que des de fa set anys engloba a diferents moviments socials, organitzacions de la societat civil i sindicats de la Comunitat Valenciana, ha demanat als partits polítics que es presenten a les pròximes eleccions del 28 de maig que escometen una reforma tributària amb vista a erradicar les desigualtats econòmiques que deriven de l’actual sistema. Per a això, ha presentat 19 propostes concretes d’implementació autonòmica.

“El nostre objectiu és avançar cap a una fiscalitat progressiva i justa, que garantisca la suficiència de recursos per a sostindre polítiques i serveis públics de qualitat per a tota la població en la Comunitat Valenciana”, explica Ximena Medina, portaveu de la campanya.

En concret, aquestes mesures s’inclouen en la “Anàlisi de les reformes escomeses per la Generalitat Valenciana en matèria tributària en la legislatura 2019-2023”, un document de consulta pública que han posat a la disposició de partits polítics i de la ciutadania, en el qual estudien tant els impostos cedits per l’Estat com els propis.

Seguint amb les paraules de la portaveu: “Volem posar de manifest els avanços produïts els últims quatre anys, però també les reformes que, al nostre judici, segueixen pendents”. De fet, en l’estudi la campanya assenyala la necessitat d’aprofundir en l’agenda progressista en matèria fiscal iniciada en les dues últimes legislatures, especialment en la imposició sobre la renda i en els impostos que graven la riquesa, “sobre els quals penja una seriosa amenaça de desaparició propiciada des dels postulats neoliberals més recalcitrants”, matisen.

Les 19 propostes per al canvi cap a la justícia fiscal

Les mesures presentades per la Campanya per una Justícia Fiscal es refereixen als impostos dels quals depenen en major mesura el potencial redistributiu del sistema tributari. Així, per exemple, proposen més progressivitat i equitat en les deduccions autonòmiques de l’IRPF.

Quant a l’impost sobre el patrimoni, plantegen estudiar la possibilitat d’establir un recàrrec autonòmic a fi de poder mantindre el gravamen per aquest impost si l’Estat decideix suprimir-lo en el futur sense derogar la seua llei reguladora i demandar l’harmonització de les potestats normatives cedides a les comunitats autònomes a fi de garantir una tributació mínima en tot l’Estat.

Respecte a l’impost sobre successions i donacions, algunes dels suggeriments són revisar les reduccions i bonificacions, establir un recàrrec autonòmic com l’assenyalat per a l’Impost sobre el Patrimoni i demandar l’harmonització de les potestats normatives cedides a les comunitats autònomes a fi de garantir una tributació mínima en tot l’Estat.

A això se sumen mesures referents a altres impostos, com incrementar més la quota gradual per Actes Jurídics Documentats i els tipus autonòmics de gravamen per als vehicles més contaminants. També exigeixen l’aplicació efectiva de l’impost sobre habitatges desocupats i ampliació del seu àmbit subjectiu a les grans forquetes (més de 10 habitatges) que siguen persones físiques.

Des de la Campanya per una Justícia Fiscal aclareixen que són proposades ”a discutir i perfilar”, així com que volen promoure un canvi “sense que això supose una imposició comparativament excessiva respecte de l’existent en altres Comunitats Autònomes ni, per descomptat, una pressió fiscal insuportable en termes absoluts”. Els resultats de l’anàlisi i totes les propostes poden consultar-se en la web oficial www.justiciafiscalcv.es.

Desplaça cap amunt