Els joves protagonitzen una xarxa local d’atenció a les víctimes de violència a San Salvador

Un projecte de cooperació de l’ONG Farmamundi treballa amb la joventut per a frenar les agressions sexuals i empoderar a les dones en l’exercici lliure dels seus drets

A El Salvador, cada any les institucions públiques registren milers de denúncies per delictes a la llibertat sexual. Només en 2020, la Fiscalia General de la República va reportar 2.858 casos, huit delictes al dia. L’ONG farmacèutica Farmamundi, al costat de l’Associació de Promotors Comunals Salvadorencs (APROCSAL), acaba de finalitzar un projecte de més d’un any de duració, que ha millorat les condicions de vida de les dones del municipi San Salvador, promovent l’equitat de gènere i l’exercici lliure dels seus drets.

Des de fa anys Farmamundi treballa per a frenar la violència contra les dones a El Salvador. Els projectes han buscat tot aquest temps facilitar l’atenció sanitària a les víctimes, treballar en la sensibilització de la població i involucrar a les autoritats locals per a fer front a aquesta xacra de manera unida. No obstant això, la crisi del COVID-19 ha augmentat de manera preocupant els casos de violència: “Per a moltes dones, la quarantena domiciliar obligatòria va suposar estar atrapades amb els seus agressors”, explica el director de l’Associació de Promotors Comunals Salvadorencs (APROCSAL), Henry Palacios, ONG local amb la qual treballa Farmamundi al país.

Detecció precoç, vigilància i atenció

Aquest és el cas del Districte I de San Salvador, on el Ministeri de Salut ha informat d’una intensificació quant a la quantitat de referències per abús sexual. Per a posar-li fre, les organitzacions han desenvolupat “una xarxa local per a la detecció precoç, vigilància i atenció a les dones víctimes de violència, a través d’una estratègia concertada de participació ciutadana, incloent a la joventut”, descriu la responsable de Farmamundi a El Salvador, Lídia Jiménez.

Aquesta acció permet contribuir a superar els obstacles més freqüents als quals s’enfronten les dones víctimes de violència al moment de denunciar, “començant per la negligència de les autoritats, que haurien de donar resposta, seguiment i ajuda a les víctimes de violència sexual”, comenta Palacios, que es pregunta: “Com pot ser que la policia no prenga avís de fets de violència, solament denúncies, a pesar que les lleis estableixen tres vies per a accedir a la justícia: de fet, per avís o per denúncia”. Per al director de APROCSAL, això provoca que les víctimes tinguen poca o cap confiança en les autoritats, i recórreguen a associacions de la societat civil per a tindre un suport i així aconseguir una millor atenció de part de les autoritats corresponents.

En molts casos, a més, existeix una por a la denúncia, ja que la víctima coneix a l’agressor que, abans de l’abús sexual, ja ha manifestat un altre tipus de violència, ja siga verbal, física i psicològica. A vegades, aquest fins i tot forma part del seu nucli familiar que, en ser especialment conservadora, “sol deixar passar la situació, vulnerant els drets de l’agredida”, postil·la Jiménez.

Xicotets canvis liderats per joves

Un dels aspectes principals d’aquest projecte de cooperació, que compta amb el finançament de la Diputació de València, és el protagonisme de les i els joves en la gestió de la xarxa local d’atenció a dones víctimes de violència en el Districte I de San Salvador. El desenvolupament de les activitats realitzades ha permés brindar eines i inputs a les dones i joves participants en les diferents intervencions (processos formatius, campanyes de divulgació de drets), que han contribuït a la promoció d’una vida lliure de violència i el gaudi dels seus drets sexuals i reproductius.

Així, s’ha promogut la racionalització i concertació dels serveis d’atenció, articulats per una xarxa de participació ciutadana i contraloria social. “Va ser gràcies a això –recorda Palacios- que es va poder fer front a una situació d’abús recent: l’agressor, un agent de la Policia Nacional Civil d’El Salvador, va denunciar a la seua víctima per ‘agressions físiques’, sent aquestes falses, amb el propòsit de canviar els papers. Ell volia veure’s com a víctima. Per a això, en coordinació amb l’espai intersectorial, es va articular l’acompanyament i seguiment en la via legal a qui realment era la víctima: la dona. En el procés judicial es va aconseguir evidenciar que l’agressor va ser l’agent de la PNC, deixant a la llum altres tipus de violència: econòmica i sexual”, denúncia.

En un país on majoria de la seua població són joves, i que per diferents factors de risc com el poc accés a una educació de qualitat, pobresa, desocupació, violència juvenil i estigmes negatius, es tornen vulnerables a reproduir aquests patrons masclistes de conducta sobre la violència sexual cap a les dones, “és prioritari incorporar a la joventut en aquests processos de canvi”, reflexiona Palacios.

Aquesta és la raó per la qual s’han creat espais que proporcionen a aquests joves els mecanismes i eines “per a mostrar-los que són part d’una lluita col·lectiva on des de les accions quotidianes es poden dur a terme xicotets canvis des dels seus espais”, conclou

Més informació:

Comunicació Farmamundi
Paloma Pérez Telf. 637475228
comunicacion2@farmamundi.org
Yolanda Ansón Tel. 637410615
comunicacion@farmamundi.org

www.farmamundi.org

, ,

Scroll to Top