El SJM adverteix de la desraó de mantindre l’activitat en CIE en el seu Informe Anual 2020

L’informe dirigeix la mirada a l’internament en un any marcat per la pandèmia covid-19, denunciant una deficient atenció sanitària en CIE.

Quan els CIE continuen usant-se principalment per a internar a persones nouvingudes amb acord de devolució, el percentatge de devolucions executades des de CIE és baix: un 28% (havia sigut un 16% en 2019), la qual cosa revela a l’internament com un recurs innecessari, car i que infligeix sofriment inútil.

Un total de 42 menors van ser identificats en 2020 per Interior, la qual cosa suposa el percentatge més alt registrat en relació amb el total de persones internades. La falta de transparència del Govern en entregar les xifres continua sent alarmant.

Informe SJM CIE

El Servei Jesuïta a Migrants (SJM) ha presentat amb un acte al Senat el seu Informe Anual 2020 sobre Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) amb el títol “Raó jurídica i sense raó política”. Aquest treball dirigeix la mirada cap a l’internament en temps de coronavirus, amb especial atenció a la insuficient atenció sanitària.

Els CIE van tancar les seues portes davant la declaració de l’estat d’alarma al març de 2020, d’una forma inicialment descoordinada i caòtica, encara que després es va percebre el fonament jurídic i les decisions clares de la Policia i de la Fiscalia. No obstant això, una decisió política il·lògica que va prendre la via repressiva va motivar la seua tornada a l’activitat a partir de setembre, amb insuficients mesures preventives anti *covid i aïllaments severs per a persones contagiades, amb el consegüent clima d’angoixa i ansietat per als interns.

Més de 2.200 persones internades

En 2020 van ser internades en CIE un total de 2.224 persones, la gran majoria (79%) per motius de devolució rere entrada irregular, seguida de motius d’expulsió (16%). 42 menors van ser identificats, quasi un 2% del total d’interns, una xifra massa elevada però inferior a la real, ja que posa en dubte la fiabilitat de les proves de determinació de l’edat. 766 persones van sol·licitar asil i 84 van ser aïllades de manera preventiva.

Una dada important reflecteix l’innecessari sofriment al qual se sotmet a les persones internes: del total de persones retornades a Espanya (1.904), només un 28% ho van ser des de CIE, així com del total d’expulsions (1.835), un 38% des de CIE. El 47% dels internats van ser finalment posats en llibertat per diversos motius al no poder executar-se la seua repatriació forçosa.

Els tribunals van admetre l’any passat la responsabilitat patrimonial de l’Estat en el cas de la mort de Samba Martine, a Madrid al desembre de 2011. Un acte de justícia i reparació, fruit de quasi una dècada de lluita judicial i social per part de la família i organitzacions socials pròximes.

Drets

L’informe aprofundeix en una sèrie de drets que han sigut objecte de tutela judicial i que cal garantir en la pràctica. Entre ells la instrucció exhaustiva davant denúncies de tortures i tractes degradants i inhumans; la detecció de perfils de protecció internacional o de menors d’edat; o la possibilitat de la simple multa per estada irregular.

Davant aquesta vulneració de drets, que se suma a les ja continuades, com la deficient atenció sociocultural, jurídica i sanitària, les visites de les diferents ONG es fan més importants que mai. Els equips de visites a CIE de SJM van poder fer el seu treball normal fins a la declaració de l’estat d’alarma i el consegüent tancament dels centres, però en reprendre’s l’internament, només a Madrid han pogut continuar la labor.

Via repressiva

En l’horitzó pròxim es dibuixen projectes d’obra en CIE que denoten una clara aposta política per l’internament i la via repressiva. Es confirma el projecte d’un nou CIE en Botafuegos, Algesires, amb una inversió de quasi 27 milions d’euros entre 2021 i 2024. A més, el finançament que es planteja en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2021, sumada a les ja publicades en anys anteriors, eleva la xifra a més de 32,5 milions per al període 2019-2024. El nou centre d’Algesires copa la majoria, però els altres 6 milions es destinen a la reforma i condicionament dels centres ja existents, la qual cosa demostra una clara intencionalitat política.

En aquest informe, SJM reitera el seu compromís d’acompanyar i defensar a les persones internes en els CIE, reclamant una vegada més el seu tancament i la cerca d’altres alternatives jurídiques i polítiques per a les persones que cauen en la irregularitat. Les propostes conclusives assenyalen la necessitat de, almenys millorar la prevenció i atenció sanitària, si no suspendre els internaments en pandèmia. Continua sent necessari corregir situacions de drets vulnerats, com les denúncies de tortura o l’internament de perfils vulnerables com a menors i sol·licitants d’asil. La desraó de l’existència dels CIE es fa encara més palés en context de pandèmia global.

Informe complet ací
Annex amb xifres oficials
Vídeo de l’acte de presentació

,

Scroll to Top