Drets per a totes, tots els dies i a tot el món

És urgent plantejar alternatives que, des d’un enfocament feminista contribuïsquen al fet que totes les dones i xiquetes, tots els dies i a tot el món puguen viure les seues vides en plenitud i amb els seus drets garantits.

El Grup de Feminismes de la Coordinadora estatal d’Organitzacions de Desenvolupament explica en deu punts per què és important l’enfocament feminista en un context mundial complex amb greus conseqüències per a les dones de tot el món.

La realitat mundial empitjora per moments: augment dels conflictes armats; crisis humanitàries cròniques i prolongades; increment de les desigualtats socials, econòmiques i polítiques; augment dels desastres naturals, empitjorament de la crisi ecològica; greu impacte de les conseqüències de la pandèmia en la vida de persones en situacions extremes… Un panorama molt complex les conseqüències del qual afecten especialment les dones i a les xiquetes.

És urgent plantejar alternatives que, des d’un enfocament feminista contribuïsquen al fet que totes les dones i xiquetes, tots els dies i a tot el món puguen viure les seues vides en plenitud i amb els seus drets garantits.

La Coordinadora d’Organitzacions per al Desenvolupament, des de la contribució de les diferents visions feministes, considera que aquesta mirada és essencial en la cooperació perquè:

  1. Promou la participació i lideratge de les xiquetes i de les dones en tots els processos de presa de decisions; inclou, a més, la diversitat i la interseccionalitat. Contempla també l’apoderament i agència (poder per a fer i prendre decisions per si mateixa) com a elements essencials per a garantir que les mesures que s’adopten tenen una visió de futur, d’igualtat i de sostenibilitat.
  2. Té una funció catalitzadora dels canvis que volem aconseguir com a societat. Adopta el pensament crític i proposa la transformació de les nostres societats capitalistes, patriarcals, androcèntriques, colonials, racistes. Construeix propostes de transformació a partir dels enfocaments dels feminismes decolonials i els feminismes del Sud, dels ecofeminismes, de l’economia feminista i de l’economia de les cures.
  3. Planteja entendre i interpretar el món des de la perspectiva de la reproducció i la sostenibilitat de la vida, enfront d’un model que preval l’enriquiment indiscriminat, l’explotació dels recursos naturals, la discriminació i l’exclusió, proposa posar la vida i la seua cura en el centre.
  4. Garanteix l’accés ple i sense obstacles als serveis de salut sexual i reproductiva de totes les dones i adolescents. Drets que s’asseguren mitjançant una protecció social adequada i universal; i una educació afectiu-sexual integral des d’edats primerenques, adaptada a la maduresa i etapa educativa de xiquetes, xiquets i adolescents.
  5. És internacionalista i global en els seus plantejaments; es basa en la solidaritat i la sororitat com a principis centrals. No oblida les accions locals de construcció col·lectiva i participació.
  6. Té en compte la combinació de totes les discriminacions des d’un enfocament interseccional. Qüestiona totes les desigualtats sistèmiques, les relacions de poder injustes, les lleis, polítiques i programes discriminatoris en tots els àmbits (local, nacional, regional i mundial).
  7. Proposa erradicar totes les formes de violència de gènere i les pràctiques nocives que atempten contra la dignitat de les dones -siguen exercides física o cibernèticament-. Incideix particularment en el tràfic de persones, la violència sexual, la tracta amb finalitats d’explotació sexual, la mutilació genital femenina i el matrimoni infantil, primerenc i forçós.
  8. Enforteix els sistemes de protecció a les dones i xiquetes desplaçades pels conflictes i crisis socials o ecològiques. Posa els mitjans per a posar fi a les guerres o revertir les diverses causes que les produeixen. A més, assegura la participació de les dones en tots els processos de pau i d’acció humanitària: prevenció, resolució de conflictes, seguretat i reconstrucció Aplica una política de tolerància zero respecte a les violències i els abusos sexuals
  9. Promou la coeducació i un repartiment equitatiu de les responsabilitats familiars. Cerca atorgar el valor real als treballs de cures i treball domèstic realitzat majoritàriament per les dones.
  10. Persegueix l’objectiu de transformar les relacions de poder en un món en el qual prevalga la igualtat. El feminisme ofereix una visió del món amb justícia de gènere per al conjunt de la societat.

Desplaça cap amunt