Davant l’emergència social, el feminisme és essencial

La Coordinadora estatal d’ONGD explica en deu punts per què el feminisme és clau per a fer front als reptes i crisis actuals.

La pandèmia ha posat sobre la taula la necessitat d’eixir de la crisi amb un nou contracte social, econòmic i polític, que accelere les transformacions assenyalades pels acords internacionals.

Decálog 8M 2021 Coordinadora Estatal Cabecera

Vivim un moment històric sense precedents, marcat per la superposició de múltiples crisis -desigualtat, ecològica, alimentària, democràtica, etc.- on la pandèmia ha posat en relleu les vulnerabilitats existents. La COVID ha sacsejat els fonaments de les febles estructures econòmiques, socials i de salut en molts països, amb majors efectes en les persones i els grups en situació de major vulnerabilitat i discriminació. També ha evidenciat les nostres interdependències com a societat i la nostra eco-dependència com a espècie. En definitiva, ha posat sobre la taula la necessitat d’eixir de la crisi amb un nou contracte social, econòmic i polític, que accelere les transformacions assenyalades pels acords internacionals.

L’emergència del moment, sumat a la negociació d’acords de recuperació que han d’implementar-se no sols a escala nacional sinó internacional, fan més necessari que mai un enfocament feminista que de resposta a totes les fractures del sistema. La Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament considera que davant l’emergència social, el feminisme és essencial perquè:

Promou la participació i el lideratge de dones i xiquetes

Promou la participació i lideratge de les xiquetes i de les dones en tots els processos de presa de decisions, incloent la diversitat i la interseccionalitat. Contempla també el seu apoderament i agència com a element essencial per a garantir que les mesures que s’adopten tinguen una visió de futur, d’igualtat i de sostenibilitat.

Catalitza els canvis que volem

Té una funció catalitzadora dels canvis que volem aconseguir com a societat. Adopta el pensament crític de transformació de les nostres societats capitalistes, patriarcals, androcèntriques, colonials, racistes, i porta a propostes de transformació tenint en compte l’enfocament de ecofeminismes, economia feminista i economia de les cures.

Entén el món des de la sostenibilitat de la vida

Planteja entendre i interpretar el món des de la perspectiva de la reproducció i la sostenibilitat de la vida, enfront d’un model que preval l’enriquiment indiscriminat, l’explotació dels recursos naturals, la discriminació i l’exclusió.

Garanteix el ple accés a la salut sexual i reproductiva

Garanteix l’accés ple i sense obstacles als serveis de salut sexual i reproductiva de totes les dones i adolescents, mitjançant una protecció social adequada i universal, i una educació afectiu-sexual des d’edats primerenques, adaptada a la maduresa i etapa educativa de xiquetes, xiquets i adolescents.

És internacionalista i global

És internacionalista i global en els seus plantejaments, basant-se en la solidaritat i la sororitat com a principis centrals. Sense oblidar les accions locals de construcció col·lectiva i participació.

Qüestiona les desigualtats sistèmiques

Qüestiona totes les desigualtats sistèmiques, les relacions de poder injustes, les lleis, polítiques i programes discriminatoris a tots els nivells (local, nacional, regional i mundial).

Proposa erradicar totes les formes de violència de gènere

Proposa erradicar totes les formes de violència de gènere i les pràctiques nocives, siguen exercides o no a través de les tecnologies, en particular el tràfic, la violència sexual, tracta amb finalitats d’explotació sexual, la mutilació genital femenina i el matrimoni infantil, primerenc i forçós.

Protegeix dones i xiquetes desplaçades

Protegeix les dones i xiquetes desplaçades pels conflictes armats i les crisis i posa els mitjans necessaris per a posar fi a les guerres.

El seu objectiu és canviar el món cap a la igualtat

El seu objectiu és canviar el món cap a la igualtat. El feminisme ofereix una visió del món per al conjunt de la societat.

Promou la coeducació

Promou la coeducació, així com un repartiment equitatiu de les responsabilitats familiars i atorgar el valor real a les tasques de cures i treball domèstic realitzades per les dones.

Decálogo 8M 2021 Coordinadora Estatal

,

Scroll to Top