Cooperació i migracions, dues polítiques relacionades però no a qualsevol preu

Amb motiu de la I Trobada Monogràfic de Comunitats Autònomes Cooperació-Migracions celebrat a Canàries del 25 al 27 de maig, la Xarxa de Coordinadores Autonòmiques d’Organitzacions per al Desenvolupament ha enviat una carta a les Direccions Generals de Cooperació, agències de cooperació per al desenvolupament i responsables de la política pública de la cooperació per al desenvolupament.

 

Des del 25 fins al 27 de maig se celebra la Trobada de Comunitats Autònomes i Cooperació per al Desenvolupament en el qual s’aprofundirà sobre les migracions i el seu vincle amb la cooperació per al desenvolupament. L’esdeveniment tindrà lloc a Canàries, que s’ha convertit en els últims anys en la ruta de migració irregular més concorreguda per a arribar a Europa i també la més mortífera des de l’any 2020.

Les organitzacions socials portem anys demanant respostes que siguen respectuoses amb els drets humans i coherents amb els compromisos internacionals en matèria de dret internacional. Entre ells, l’establiment de vies legals i segures per a la migració. També hem denunciat de manera persistent la freqüent instrumentalització de la cooperació internacional com a eina per a frenar les migracions. Per tot això, cal destacar i recordar que la relació principal de la cooperació per al desenvolupament amb les migracions ha de ser promoure contextos de vida favorable perquè les persones no es vegen obligades a migrar. En cap cas, la cooperació ha de ser utilitzada com una eina per a frenar la migració o com un instrument d’externalització de fronteres.

És pertinent també recordar que la migració és un fenomen multicausal. Millorar les condicions materials i sociopolítiques dels pobles del Sud Global és un bon començament per a amainar les migracions forçades, però no les elimina de manera permanent. És per això que els esforços de les administracions espanyoles i europees han d’estar centrats en afavorir rutes migratòries segures i regulars, on prevalga l’enfocament de drets i se salvaguarde la legislació internacional en matèria d’asil i refugi.

Atallar les causes profundes

Així mateix, si realment volem atallar les causes profundes de les migracions forçades primer hem d’atendre aquelles polítiques locals, regionals i estatals que poden estar interferint en el lliure desenvolupament dels països del Sud Global. Frenar la venda d’armes, apostar per una política comercial justa i equitativa, detindre la exhaurització de recursos naturals als països del Sud Global o disminuir les emissions de gasos contaminants són només algunes de les mesures que podem prendre per a millorar les condicions de vida de les comunitats del Sud.

Cooperació

La cooperació internacional al desenvolupament és, per descomptat, una baula central a tindre en compte. No obstant això, reiterem que la cooperació internacional per al desenvolupament no pot continuar desviant-se cap a la securitització i externalització de fronteres per les quals advoquen uns certs marcs normatius com el Pacte Europeu de Migracions. L’ajuda oficial al desenvolupament ha d’arribar a tots els països que el necessiten, independentment de si són o no territoris fronterers, i no pot ni deu ser utilitzada com a moneda de canvi. D’aquesta trobada ha d’eixir un missatge alt i clar: la cooperació internacional és una eina que contribueix a la millora de les condicions de vida als països d’origen, però no pot interposar-se al dret a migrar.

, ,

Desplaça cap amunt