Comunicat d’Entrepobles davant la sentència per la trama de corrupció del “Cas Blasco”

Davant la imminent aparició a l’agenda mediàtica i política de la sentencia del “Cas Blasco” sobre la presumpta trama de corrupció en el maneig de fons de Cooperació Internacional de la Generalitat Valenciana.

València, 25 d’abril de 2020

Davant la imminent aparició a l’agenda mediàtica i política de la sentencia del “Cas Blasco” sobre la presumpta trama de corrupció en el maneig de fons de Cooperació Internacional de la Generalitat Valenciana en què, entre d’altres, s’implica a la denominada Fundación solidària Entre Pueblos, la nostra organització, ENTREPOBLES / ENTREPUEBLOS / ENTREPOBOS / HERRIARTE, associació de solidaritat i cooperació internacional constituïda el 1988, declarada d’utilitat pública, qualificada per l’Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament i amb el segell de Transparència i Bon Govern de la Coordinadora d’ONGD, ens veiem amb la necessitat de recordar als mitjans que cobreixen les notícies relatives a aquest cas:

  • Que en el seu moment la nostra organització es va veure greument perjudicada per la usurpació del seu nom per part de la pretesa Fundación Solidària Entre Pueblos de la Comunitat Valenciana
  • Que davant d’això la nostra entitat va interposar accions judicials per aconseguir el cessament en l’ús indegut de l’esmentada marca, per la enutjosa confusió que podia generar entre les dues entitats.
  • Que com a conseqüència d’aquesta demanda dita Fundació es va veure obligada a adoptar el nou nom de “Fundación Hemisferio” per sentència ferma del Jutjat Mercantil nº 2 de València, de 28/10/10, i es va haver de realitzar una intensa campanya a nivell de premsa escrita, radiofònica i televisiva per intentar revertir la situació d’exposició injustament patida per la nostra Associació.

Per aquest motiu, en exercici dels drets a la bona imatge de la nostra entitat, que estem disposats si és el cas, a defensar legalment, els exhortem a que en el tractament de la notícia es protegisca el bon nom de la nostra entitat de manera que, per acció o omissió no resulte exposada la nostra imatge o vinculada a la corrupció. Per això, suggeriríem que puguen utilitzar el nom de la Fundación Hemisferio, o en tot cas, aclarir que l’autèntica Associació Entrepobles (Entrepueblos, Entrepobos, Herriarte), no només no té res a veure amb aquest cas, si no que va obligar a aquesta Fundació a renunciar a aquesta denominació que havien usurpat, via sentència judicial.


Junta Directiva Entrepueblos Entrepobles Entrepobos Herriarte

Desplaça cap amunt