23J: Les organitzacions de Comerç Just han plantejat les seues demandes als partits polítics

Davant les eleccions generals, la Coordinadora Estatal de Comerç Just (CECJ) ha remés als partits polítics un document amb 7 propostes de suport a aquest sistema comercial solidari. En l’escrit recorden que el Comerç Just és una eina eficaç de lluita contra el canvi climàtic, la pobresa i les desigualtats socials, econòmiques i de gènere.

 

Les mesures plantejades se centren en potenciar el Comerç Just i a promoure el consum responsable.
A més, la CECJ s’uneix a les demandes d’altres ONGD i moviments socials, per a reivindicar un major percentatge pressupostari per a les polítiques de cooperació al desenvolupament, i la necessitat d’una llei que responsabilitze a les empreses de les seues pràctiques abusives.

El Comerç Just, un aliat per al avanç de l’Agenda 2030

Entre les propostes remeses per la CECJ als partits polítics, destaca la petició de suport per a l’enfortiment del Comerç Just, atés que constitueix un aliat per a l’avanç dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. “El Comerç Just impulsa un model comercial en el qual els drets de les persones i el medi ambient estan en el centre de l’activitat econòmica”, explica Alberto Abad, president de la CECJ. “La seua efectivitat en la reducció de la pobresa i les desigualtats i en la lluita contra el canvi climàtic ha sigut avalada per Nacions Unides i el Parlament Europeu”, afegeix.

Altres mesures plantejades van dirigides a la promoció del consum responsable i a la conscienciació ciutadana sobre els impactes associats al model de producció i consum imperants. Així, sol·liciten la incorporació d’aquests continguts en els currículums d’Educació Primària, Secundària i Batxillerat, així com en altres espais i nivells formatius. En aquesta línia també demanden el foment de campanyes divulgatives a través dels mitjans de comunicació i d’altres vies.

Així mateix, les organitzacions de Comerç Just reivindiquen que les administracions públiques en les seues compres i contractes, prioritzen els productes que tinguen un impacte social i ambiental positiu, i que la seua elaboració no haja vulnerat drets essencials.

Finalment, la CECJ s’uneix a les reivindicacions d’altres ONGD i moviments socials. D’una banda, sol·liciten una assignació d’un percentatge pressupostari destinat a la cooperació al desenvolupament, arribant al 0’7% en 2030. Així mateix, demanden la necessitat d’aprovar una llei que garantisca que les empreses respecten els drets humans i el medi ambient en tota la seua cadena de producció dins i fora de les nostres fronteres. Altres països europeus com França o Alemanya ja compten amb una legislació similar.

Compromís de formacions polítiques, candidats i candidates

Facilitem aquest enllaç perquè les formacions polítiques i/o els seus candidats i candidates puguen signar el seu compromís amb les mesures que proposem les organitzacions de Comerç Just.

Per a més informació, clica en aquest enllaç.

, ,

Desplaça cap amunt