Ucraïna: la garantia dels drets humans i la seguretat de les persones, abans de res

Observem amb enorme preocupació l’escalada de tensió que s’està vivint a Ucraïna entre Rússia i l’OTAN.

Els actors implicats han de posar fre a la militarització de la zona de manera immediata.

És urgent que es garantisquen processos de diàleg que frenen la tensió militar. La comunitat internacional ha d’assumir la seua responsabilitat; Espanya també.

La tensió que es viu a Ucraïna fa témer una guerra que, com totes, tindrà greus conseqüències en la vida de la població civil. Encara som a temps de frenar aquesta deriva. Els actors directament implicats, Rússia i l’OTAN, han de prendre les mesures necessàries per a reduir la tensió i garantir el diàleg. La comunitat internacional, inclosa Espanya, ha de contribuir a aplanar el camí per a la pau.

Els drets humans i la seguretat de les persones han de situar-se en el centre de qualsevol proposta que es realitze. També ha de garantir-se l’activitat de les agències de Nacions Unides i les organitzacions humanitàries que treballen des de fa temps amb la població local. Com recorda el Moviment per la Pau “tota acció unilateral que es realitze al marge de l’àmbit institucional i normatiu dels Organismes Internacionals suposa una fissura del Dret Internacional, manca de legitimitat compartida i condueix, per tant, a una escalada del conflicte militar”.

Resposta no violenta

El Govern espanyol, per part seua, ha d’assumir un rol actiu en la defensa de la via diplomàtica i la resposta no violenta. En aquest moment, és urgent impulsar qualsevol mesura que reduïsca tensions i garantisca la pau en la zona.

El context en el qual es desenvolupa aquest conflicte és molt complex. Tal com assenyala el Centre Delás “és d’una enorme complexitat i mereix ser analitzat amb serenitat i responsabilitat tenint en compte tots els aspectes polítics, històrics, econòmics, entre molts altres culturals, socials, sense oblidar, evidentment, el rol que la seguretat energètica pot jugar en el futur de la regió”. La complexitat és enorme, però el risc que la situació derive en una guerra ha de portar a totes les parts implicades a contribuir al fet que la situació no empitjore encara més.

,

Desplaça cap amunt