Quasi mig milió de persones donen suport al treball de les ONGD des de la Comunitat Valenciana

Una enquesta entre 48 ONGD amb presència en la Comunitat mostra la radiografia d’un sector que impulsa projectes en 42 països empobrits, en els quals participen més de sis milions de persones, el 74% dones i xiquetes.

Les persones cooperants – en la seua majoria dones- treballen principalment en acció humanitària, drets de les dones, drets a la salut, l’educació i l’alimentació, i educació per a la ciutadania global.

 

 

 

 

Les dones suposen el 68% de les persones que treballen en cooperació en les ONGD que tenen presència en la Comunitat Valenciana, segons l’enquesta realitzada per la Coordinadora Valenciana d’ONGD en la qual han participat quasi mig centenar d’entitats. En el Dia de les Persones Cooperants, que se celebra hui a tot el món, la Coordinadora crida l’atenció sobre l’important suport social que continua tenint la cooperació internacional.

Les ONGD que han participat en l’enquesta compten amb més 476.000 persones sòcies i donants, i 38.500 persones voluntàries en tota Espanya. Al nostre país, el voluntariat participa principalment en accions de sensibilització, mobilització, educació per al desenvolupament, comunicació, gestió de projectes, captació de fons, assessoria tècnica i labors administratives.

Quant a les persones cooperants voluntàries a l’estranger, que a penes suposa un 0,3% del total de voluntariat, participen principalment en projectes relacionats amb l’educació, la defensa dels drets humans, els drets de les dones i la salut. Un total de 27 organitzacions ofereixen voluntariat a Amèrica i 20 ho fan a Àfrica.

“Pot sorprendre que les xifres de voluntariat en altres països és xicoteta, però cal entendre que hui dia la cooperació treballa principalment fent costat a comunitats i associacions dels països empobrits, per a reforçar el seu treball en el que necessiten però deixant el protagonisme de l’acció a la pròpia comunitat, perquè siguen elles propietàries i responsables del seu present i el seu futur”, explica Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.

Ocupació

Al costat de les persones voluntàries que participen en les ONGD, aquestes generen 330 llocs de treball, dels quals el 70% són a jornada completa amb contractes indefinits.

A nivell estatal, les ONGD reclamen una reforma de l’Estatut de les persones cooperants vigent des de 2006, en el marc de la nova Llei de Cooperació Internacional que està previst que s’aprove abans de finalitzar l’any, per a donar resposta en un entorn de treball que ha canviat molt en aquests anys.

El nou Estatut ha de garantir la protecció del personal humanitari en contextos que són molt inestables o en situacions de conflicte. A més, ha de facilitar els requisits burocràtics que actualment dificulten l’accés de cooperants a les comunitats afectades per les crisis. En aqueix sentit, ha de fomentar major implicació de les Ambaixades i de la Cooperació Espanyola per a assegurar que la situació migratòria de les persones cooperants no és ambigua respecte a la normativa migratòria del país en el qual treballen.

Projectes de cooperació

Segons les dades recopilades en l’enquesta realitzada en la Comunitat Valenciana, tant el personal contractat com el voluntariat, al costat de centenars d’organitzacions locals tiren avant 299 projectes en 42 països en els quals es van invertir en 2020 20,4 milions d’euros. El país en el qual més presència hi ha d’ONGD amb seu central o delegació en la Comunitat Valenciana és Guatemala, seguit de Nicaragua, Colòmbia i Bolívia a Amèrica Llatina; i República Democràtica del Congo i Moçambic, a Àfrica. A Àsia, el treball se centra en l’Índia.

Un total de 6,29 milions de persones participen i es beneficien dels projectes de cooperació que duen a terme les ONGD enquestades, de les quals 4,68 milions són dones i xiquetes (74% del total). Per continents, Àfrica concentra el maig nombre de persones que formen part dels projectes amb 3,75 milions de persones. Li segueixen Amèrica llatina amb 1,01 milions de persones, Orient Pròxim amb 843.000 persones, Àsia amb 681.000 persones i Europa amb 5.000 persones.

Per àmbits d’actuació, destaquen els d’acció humanitària, emergència i postemergència en 16 països, seguit dels relacionats amb els drets de les dones (28 projectes en 19 països), la salut (24 en 17 països), amb l’agricultura (22 projectes en 16 països), l’educació (19 projectes en 14 països), i activitats econòmiques, financeres i de comerç just (18 projectes en 14 països).

“Aquestes dades demostren que la cooperació està canviant la vida de milions de persones que poden començar a gaudir i defensar drets humans tan bàsics com rebre una educació, tindre salut, condicions de treball dignes i participar en la presa de decisions que els afecten. Sempre diem que la cooperació és qüestió de justícia, i que és un viatge d’anada i volta en el qual aprenem i del qual ens beneficiem totes i tots. Per això hem de continuar invertint en ella!”, afig Cristina Ramón.

Ingressos

Quant als ingressos de les ONGD participants, en 2020 van ascendir a 23,9 milions d’euros, un 12% menys que en 2019. La causa és la caiguda dels ingressos provinents de fons públics, que van passar en les ONGD enquestades de 20 a 16,9 milions d’euros, malgrat el fort creixement de les necessitats bàsiques als països empobrits a causa de la pandèmia. No obstant això, la ciutadania sí que va estar a l’altura del repte i va mostrar la seua solidaritat amb les persones que més van patir les conseqüències de la COVID-19, i va incrementar les seues aportacions, que van passar del 6,75 milions en 2019 a 7,06 en 2020.

Per part seua, les ONGD van invertir en la seua activitat 23,5 milions d’euros en 2020, enfront dels 25,8 milions invertits en 2019. El 75,3% d’aqueixos fons es va destinar a projectes de desenvolupament, i la resta es va dedicar a despeses de funcionament, comunicació i captació de fons.

, , ,

Desplaça cap amunt