Ens adherim al manifest pel reconeixement de l’Estat Palestí

Desde la Coordinadora Valenciana de ONGD, al igual que ha hecho la Coordinadora estatal de Organizaciones para el Desarrollo, y muchas de nuestras entidades socias hacemos un llamamiento al Gobierno, durante su presidencia de turno de la Unión Europea, para que avance en soluciones duraderas y justas que permitan poner fin a la violencia y a las graves violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en territorio palestino.

Palestina foto de ACPP

Des de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, igual que ha fet la Coordinadora estatal d’Organitzacions per al Desenvolupament, i moltes de les nostres entitats sòcies fem una crida al Govern, durant la seua presidència de torn de la Unió Europea, perquè avance en solucions duradores i justes que permeten posar fi a la violència i a les greus violacions dels drets humans que tenen lloc en territori palestí.

Manifest

En aquest any 2023 es marca el 75 aniversari de l’aprovació del pla de partició de l’ONU que dividia en dues la Palestina històrica per a impulsar la creació d’un Estat jueu i un altre àrab. El perquè d’aqueixa divisió, emmarcada ja en enfrontaments de comunitats, visions colonials, moviments i ideologies excloents, forma part de la història contemporània.

L’important ara és dibuixar un camí de concòrdia i de convivència, de reivindicació de ciutadania a tot arreu, de pau justa. Això és més urgent que mai en un context marcat per gravíssimes violacions de drets humans en els territoris ocupats, i que han fet de 2023 l’any més mortífer de les últimes dues dècades.

Per a posar fi a la violència i avançar cap a la construcció de solucions duradores i justes considerem que cal rescatar el principi d’autodeterminació del poble palestí. Donar forma jurídica als acords i consensos internacionals.

Aqueixos acords i consensos internacionals comencen en el reconeixement de l’Estat Palestí, tal com es va emplaçar per part de les Nacions Unides. L’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OLP) ja va reconéixer en 1988 e| Estat d’Israel a les fronteres de 1967, anys abans de la Conferència de Pau a Madrid de 1991. Israel, no obstant això, mai ha reconegut a Palestina, malgrat ser una condició que va acceptar per al seu ingrés en les Nacions Unides.

Fracàs internacional

La comunitat internacional, que va ser part del pla de partició de la Palestina històrica, no és conseqüent amb facilitar el compliment dels seus propis mandats, universalitzant el reconeixement d’un Estat Palestí i fer|e membre de ple dret de les Nacions Unides.

Espanya, a través del Congrés dels Diputats el 18 de novembre de 2014, quasi per unanimitat, es va pronunciar pel reconeixement de l’Estat Palestí:

“1. Reconéixer Palestina com a Estat, subjecte de Dret Internacional, reconeixent la convicció que l’única solució possible per al conflicte és la coexistència de dos Estats, Israel i Palestina. Aquest reconeixement ha de ser conseqüència d’un procés de negociació entre les parts que garantisca la pau i la seguretat per a ambdues, el respecte als drets dels ciutadans i l’estabilitat regional.
2. Promoure de coordinada en el si de la Unió Europea aquest reconeixement de l’Estat palestí com a Estat sobirà, en el marc d’una solució definitiva i global al procés de pau a Orient Pròxim basada en la creació de dos Estats, l’israelià i el palestí, coexistint en pau, seguretat i prosperitat.
3. Buscar en qualsevol actuació en aquest sentit una acció coordinada en concert amb la Comunitat Internacional i en particular amb la Unió Europea, tenint plenament en conte les legítimes preocupacions, interessos i aspiracions de l’Estat d’Israel.
4. Fer valdre la pertinença d’Espanya al Consell de Seguretat per a propiciar aquesta solució just i duradora.”

Ara, l’any 2023, quasi 10 anys després de l’aprovació en el Congrés dels Diputats de la petició de reconeixement i d’accions unilaterals per part d’Israel, sense horitzó de negociacions equilibrades, les organitzacions sotasignades demanen al Govern espanyol coherència.

El reconeixement de l’Estat de Palestina per part del Govern espanyol és un pas fonamental per a la construcció de solucions definitives per al poble palestí, que els donen accés els seus drets polítics, econòmics i civils i garantisquen, d’una vegada per sempre, la fi de les greus i constants violacions de drets que pateix per part de l’Estat d’Israel.

D’aquesta manera, Espanya pot aprofitar l’actual lideratge de la Presidència del Consell de la Unió Europea per a ser exemple davant altres països en la defensa i compliment de| dret internacional i la protecció dels drets del poble palestí.

20 de setembre de 2023

Descàrrega el manifest amb les entitats signants a les quals ens sumem

Desplaça cap amunt