Balanç Social 2021 de la Coordinadora: rendim comptes sobre la nostra coherència

L’alta participació de les entitats sòcies en la presa de decisions de la Coordinadora, la capacitat d’aconseguir consensos, l’equitat de gènere, la transparència, i la coherència amb l’ús de proveïdors del mercat social, punts forts del balanç.

Ens queda per millorar algunes condicions laborals, la participació en xarxes d’economia social i la gestió de residus, entre altres qüestions.

Per tercer exercici consecutiu, presentem el Balanç Social de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, impulsat per Reas País Valencià – Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS-PV). Repassem ací els principals assoliments i les millores pendents que han resultat d’aquesta eina única per a millorar la coherència de la nostra gestió. identificar àmbits de millora, rendir comptes i visibilitzar les aportacions al bé comú que realitzem amb la nostra activitat.

Gestió econòmica

En la gestió de la Coordinadora destaca, com en anys anteriors, la transparència quant a la gestió dels recursos econòmics, i la coherència. El Balanç Social destaca, entre altres dades, la dedicació de l’excedent de prop de 17.500 euros a reserves, com correspon a una entitat sense ànim de lucre. La despesa en compres va aconseguir el 15,8% del total, enfront del 12,2% de l’any anterior. Per la seua part, l’indicador de massa salarial se situa en el 56% enfront del 34,2% de 2020.

Quant a la coherència amb el nostre treball en favor de la justícia global, incorporem cinc proveïdors provinents del mercat social, en les àrees de serveis informàtics, neteja, material d’oficina, assegurances i banca, amb una despesa en adquisició de béns i serveis d’aquests proveïdors de 12.695 euros. Aquesta xifra suposa un 66,3% del total de les compres realitzades, dos punts percentuals més que l’any anterior. A més, la totalitat dels nostres recursos econòmics estan depositats en banca ètica i cooperatives de crèdit.

 

Democràcia interna i participació

Són ressenyables els nivells de participació en la presa de decisions de la Coordinadora. Les decisions de la Junta Directiva es prenen de manera consensuada, mentre que els grups de treball són els generadors de la majoria dels diferents apartats del pla de treball anual que aprova l’assemblea. L’equip tècnic pren part activa dels grups de treball i la pròpia Junta Directiva. La ràtio de proporcionalitat de gènere en la presa de decisions és positiva, amb 1,16 punts, i l’índex de rotació de càrrecs ha sigut del 66,7% tenint en compte els canvis ocorreguts en els últims quatre anys.

Compromís mediambiental

La Coordinadora fa un consum responsable en matèria mediambiental amb la contractació de proveïdors ecosocials per al subministrament elèctric, la incorporació de mesures d’estalvi d’aigua i energia, i la compra de productes de neteja i altres materials ecològics.

Qualitat laboral

Un dels aspectes més importants en els quals s’ha avançat en l’últim any ha sigut la millora de la distribució de tasques de la plantilla, i la redimensió de les activitats per a evitar la sobrecàrrega de treball habitual. També s’han generat espais de cures i atenció emocional a les persones treballadores en relació a la seua situació en l’entorn laboral.

Quant a l’opinió de la plantilla respecte a la qualitat de les condicions de treball, el més valorat és el clima laboral, la flexibilitat per a adaptar la jornada a les necessitats de conciliació, el grau d’adequació de les tasques a les capacitats, el grau d’autonomia i participació, i les possibilitats de millora professional per mitjà de la formació. Els aspectes pitjor valorats són les condicions físiques de l’entorn laboral i el salari.

Millores pendents

El Balanç Social 2021 ens ha ajudat a identificar les següents tasques pendents:

  • Millorar l’estabilitat laboral: els contractes indefinits suposen el 57% del total, i l’índex de rotació de la plantilla se situa en el 47%.
  • Elaboració d’un reglament o protocol intern que contemple mesures per a la millora de les condicions laborals establides pel conveni d’aplicació (Conveni Estatal d’Acció i Intervenció Social).
  • Elaboració d’un protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, indentitat de gènere o de preferència sexual.
  • Millorar la participació en xarxes d’economia social.
  • Millorar la gestió de residus i el mesurament intern de les emissions de CO₂.

Des de la Coordinadora animem a totes les ONGD sòcies i altres entitats socials a realitzar el seu balanç social, un procés senzill que us servirà per a millorar la vostra gestió i coherència interna.. Podeu comptar en tot moment amb l’acompanyament de Reas País Valencià per a realitzar-ho.

Consulta ací l’Informe complet Balanç Social 2021 – Coordinadora Valenciana d’ONGD

Resum gràfic

, , ,

Desplaça cap amunt