8M: per un món en el qual la innovació i la tecnologia garantisquen la igualtat de gènere

En el Dia internacional de les dones, ens unim a milions de companyes que exigeixen a tot el món vides en llibertat, igualtat i justícia plenes.

L’accés de les dones als recursos tecnològics ha sigut un element central de la lluita feminista en aquests últims anys; però encara hi ha qüestions que continuen agreujant la bretxa de gènere i les violències.

La cooperació ha de fer la seua part: és essencial que es posen els recursos digitals al servei de l’Agenda 2030 i es promoga una perspectiva feminista en la tecnologia, la innovació i l’educació.

Sota el lema “Per un món digital inclusiu: innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere”, el Dia Internacional de les Dones de 2023 fa incidència en qüestions que hui dia són essencials per a garantir la igualtat de gènere. Les tecnologies ofereixen nombrosos recursos, però també evidencia una creixent bretxa de gènere: el diferent accés de dones i homes als recursos digitals i a la presa de decisions respecte a quin tipus de tecnologia desenvolupar i amb quins fins, desemboca en un augment de les desigualtats socials i econòmiques.

D’altra banda, les dones pateixen alts nivells de violència digital; el ciberassetjament i el setge sexual formen part d’aquesta mena de violències. A elles, se suma la captació de dones per a xarxes de tràfic, especialment aquelles que provenen de contextos més vulnerables. Aquesta situació provoca, a més, que moltes dones es desconnecten i, per tant, es perpetue i fins i tot s’amplie la desigualtat entre gèneres.

Aquesta desigualtat s’agreuja quan se sumen múltiples discriminacions com la situació socioeconòmica, el nivell d’educació, l’ètnia, l’edat, l’orientació sexual (població LGTBIQ+) o alguna discapacitat. Mentre que als països més rics el 87% de la població utilitza internet, més de 380 milions de dones i xiquetes viuen en situació d’extrema pobresa sense accés a recursos bàsics com l’electricitat. Els conflictes armats que hui dia estan actius també impedeixen que accedisquen a l’educació o a recursos tecnològics.

A això s’afig que les tecnologies digitals emergents continuen estant àmpliament desregulades i no existeixen obligacions prou rigoroses per als prestadors de serveis. Resulta imperatiu establir una reglamentació adequada que garantisca la protecció de les dades personals i la rendició de comptes per aquelles expressions i continguts que vulneren els drets humans o inciten a l’odi, la discriminació o la violència, inclosa la violència de gènere.

Tecnologies com a aliades

Malgrat tal context, és necessari destacar l’important paper que han jugat les tecnologies en la defensa dels drets de les dones a tot el món (darrere de les tecnologies hi ha persones, dones, homes i col·lectius socials que advoquen per un ús que garantisca els drets humans). La participació de dones en les iniciatives socials en línia ha suposat la construcció de propostes al servei del bé comú des d’enfocaments feministes i antiracistes. Dones d’Àsia, Europa, Àfrica, Amèrica han posat en el centre la necessitat de sostindre la vida i cuidar el planeta. L’accés als recursos tecnològics ha sigut essencial en importants victòries feministes dels últims anys: #MeToo als Estats Units, #Noesno i #Yositecreo a Espanya, #AbortoLegalYa i #Niunamenos a l’Argentina, #BringOurGirlsBack a Nigèria o #Mahsaamini a l’Iran.

Aquestes i altres campanyes en xarxes socials han donat visibilitat a les violències que patim les dones i han creat espais en els quals poder parlar d’elles, aprendre a identificar-les i comprovar que no estem soles ni són fets aïllats. També s’han creat múltiples canals de denúncia de violències i discriminació que han frenat aquest tipus de pràctiques. Moltes d’aquestes campanyes han contribuït a generar la pressió social necessària per a aconseguir canvis legislatius, com han sigut la legalització de l’avortament a l’Argentina o la Llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual a Espanya. Això demostra que el feminisme és capaç de canviar-lo tot.

D’altra banda, encara que existeixen eines tecnològiques per a denunciar casos de violència o discriminació de gènere que han ajudat a moltes persones per a la seua protecció, s’ha de promocionar el seu coneixement i utilització mitjançant campanyes contínues, a més de millorar la facilitat d’ús, l’anonimat complet i l’actuació immediata en casos de violència.

La cooperació ha de fer la seua part

Tots aquests fets evidencien la necessitat d’una cooperació internacional forta, que promoga la igualtat de gènere en tots els seus àmbits d’actuació i que aborde de manera holística el moment de crisi i reacció antifeminista que enfrontem. La nova Llei de Cooperació aprovada per aclaparadora majoria en el Congrés és una bona oportunitat per a això: qualificada com a feminista, ha de demostrar ara que realment ho és més enllà del paper.

És essencial posar a disposició recursos digitals al servei de l’Agenda 2030; s’ha de garantir una perspectiva feminista en la tecnologia, la innovació i l’educació; ha de protegir-se a dones i xiquetes de les ciberviolencias i promoure el seu accés a aquests recursos i a ocupacions en els sectors tecnològics, en els quals pateixen una greu infrarepresentació. En sentit és fonamental vetlar perquè el finançament de totes les polítiques i programes digitals nacionals i internacionals, les beques d’investigació i la contractació pública integren sistemàticament l’anàlisi de gènere, els objectius i la recopilació de dades desglossades.

Un any més ens sumem a milions de dones que a tot el món exigeixen llibertat, igualtat i justícia. Animem a participar en les mobilitzacions que es desenvoluparan aquests dies en tot el territori espanyol. El feminisme és capaç de canviar-lo tot.

,

Desplaça cap amunt