Nicaragua: No a l’aprovació de legislació que amenaça la defensa dels drets humans

Ens sumem al manifest per a demanar a l’Assemblea Nacional nicaragüenca que no aprove la iniciativa de Llei de Regulació d’Agents Estrangers que posaria en risc la llibertat d’associació i expressió, i posa obstacles a les ONG i persones que defensen els drets humans.

Manifestaciones en Nicaragua, con cartel: "Eran estudiantes, no eran delincuentes.

Les organitzacions signants manifestem la nostra profunda preocupació davant el tràmit legislatiu de la Llei de Regulació d’Agents Estrangers, en la qual s’estableixen noves limitacions i obstacles per a la labor que desenvolupen les organitzacions no governamentals i persones defensores de drets humans a Nicaragua. Si s’aprovara aquest projecte de Llei es posarien en risc al mateix temps l’exercici i gaudi dels drets a la llibertat d’opinió i d’expressió; la llibertat de reunió pacífica i d’associació; i el dret a defensar els drets humans, la qual cosa és incompatible amb les obligacions internacionals que deriven dels acords subscrits per Nicaragua en matèria de drets humans.

La iniciativa de Llei va ser presentada el dia 22 de setembre per membres del partit de govern, sota el supòsit de vetlar per la seguretat de l’Estat enfront de la ingerència estrangera. No obstant això, el contingut de la iniciativa disposa de diversos articles que, de ser aprovats, imposarien inacceptables restriccions al dret a la llibertat d’associació i podria ser usada com a instrument de repressió en contra de les persones i organitzacions de drets humans que reben recursos de la cooperació internacional al país.

És d’assenyalar que el projecte de Llei defineix com a ‘agent estranger’ a totes les “organitzacions, associacions o persones naturals o jurídiques, nicaragüenques o d’altres nacionalitats, que, dins de Nicaragua, perceben fons, béns, o qualsevol objecte de valor provinents directa o indirectament, de governs, agències, fundacions, societats o associacions estrangeres del tipus o naturalesa que siga”; exceptuant del seu àmbit d’aplicació els acords comercials, inversions estrangeres i persones físiques i jurídiques que realitzen activitats econòmiques o comercials.

Criminalització

Aquestes disposicions, d’aprovar-se, contribuirien directament al bloqueig d’espais perquè les organitzacions de societat civil puguen donar seguiment a les violacions de drets humans i agreujaria la criminalització de defensores i defensors de drets humans i les seues organitzacions. En efecte, l’article 12 de la iniciativa de llei subratlla que “les persones naturals o jurídiques, nicaragüenques o d’altres nacionalitats, que actuen com a agents estrangers hauran d’abstindre’s, sota pena de sancions legals, d’intervindre en qüestions, activitats o temes de política interna”, al seu torn que estableix que els agents externs tindrien prohibit “finançar o promoure el finançament a qualsevol mena d’organització (…) o associacions que desenvolupen activitats polítiques internes a Nicaragua”.

La vaguetat de la redacció de diversos dels articles de la iniciativa de llei atorguen una greu discrecionalitat i restringirien els drets civils i polítiques de les i els nicaragüencs.

Així mateix, la iniciativa estableix que les persones naturals i jurídiques que reben diners de l’estranger hauran de registrar-se com a ‘agents estrangers’ en el Ministeri de Governació. Sobre ells, disposa el projecte, hi haurà controls molt estrictes respecte de les seues activitats i recursos que, més enllà del que impliquen en si mateixos, podrien propiciar-la actuació arbitrària de les autoritats. En el mateix sentit, aquesta llei obligaria les entitats financeres del país a reportar a la Unitat d’Anàlisi Financera UAF) tots els fons percebuts per agents estrangers. L’incompliment de les obligacions establides en aquesta norma, a més de multes i sancions administratives, pot implicar incórrer en delictes contra la seguretat de l’Estat.

Cadena perpètua

De manera preocupant, aquesta iniciativa es presenta un parell de setmanes després que el Poder Executiu iniciara el tràmit d’una reforma per a establir cadena perpètua per a, en paraules del mateix president Ortega, castigar persones percebudes com a opositores que “cometen crims d’odi” o “contra la pau”, sense una clara definició de les conductes. Això podria significar en uns certs casos la repressió de l’exercici de la llibertat d’expressió i associació.

Per tant, les organitzacions signants alertem que totes dues iniciatives representen una alarmant escalada en l’entorn repressiu que es viu a Nicaragua. En particular, en relació amb les barreres que s’imposarien per a la defensa dels drets humans per part de col·lectius i organitzacions; i els múltiples obstacles resultants al monitoratge internacional. És important recordar que l’article 13 de la Declaració de les Nacions Unides sobre els Defensors de Drets Humans, estableix que tota persona té dret, individual o col·lectivament, a sol·licitar, rebre i utilitzar recursos a fi de promoure i protegir els drets humans.

Per això, cridem l’atenció d’organismes internacionals de protecció de drets humans i cos diplomàtic de la comunitat internacional perquè reforcen el seu compromís amb moviments socials, organitzacions i persones defensores a Nicaragua; a través de la censura d’aquestes mesures, que sens dubte provocaran que els espais de participació social i de defensa de drets humans siguen cada vegada més difícils de sostindre a Nicaragua.

,

Scroll to Top