Ens sumem a la condemna internacional per la cancel·lació del Moviment de Dones María Elena Cuadra MEC i altres organitzacions a Nicaragua

La cancel·lació és part d’una llarg procés de persecució, que ha inclòs aplanaments, captures i altres vulneracions als drets humans del personal i dirigents del Moviment María Elena Cuadra, així com a més de 90 organitzacions no governamentals, universitats i periodistes.

Des de la Coordinadora Valenciana d’ONGD ens sumem a la condemna que fan les organitzacions que integren la Xarxa Centreamericana en Solidaritat amb les Treballadores de la Maquila (REDCAM), consorcis i organitzacions no governamentals, davant la violència institucional del Govern de Nicaragua contra el Moviment de Dones María Elena Cuadra (MEC) i altres cinc organitzacions no governamentals, a les quals el govern nicaragüenc, a través, de l’Assemblea Nacional, va cancel·lar la seua personalitat jurídica aquest 15 de febrer, entre elles Fundació la Promoció i Desenvolupament de les Dones i la Infantesa Blanca Arauz (Fundemuni), Associació Nicaragüenca Pro Drets Humans (ANPDH), Centre Nicaragüenc per a la Promoció de la Joventut i la Infància i la Fundació Iberoamericana de les Cultures (Fibras).

La cancel·lació és part d’una llarg procés de persecució, que ha inclòs aplanaments, captures i altres vulneracions als drets humans del personal i dirigents del Moviment María Elena Cuadra, així com a més de 90 organitzacions no governamentals, universitats i periodistes, ja que s’han aprovat lleis atemptatòries del dret a l’associació, llibertat d’expressió i defensa dels drets humans, com la Llei de Regulació d’Agents Estrangers.

Acusacions falses

Emparats en aquesta llei, s’atribueixen afirmacions falses al MEC i es va violar el seu dret al degut procés, ja que les autoritats es van negar a rebre la documentació que demostrava el compliment de la llei, per part d’aquesta organització feminista amb més de 28 anys de trajectòria en la defensa dels drets de les treballadores i les dones més pobres del país.

Demandem al Govern de Nicaragua i al President de la República Daniel Ortega, cessar la persecució contra el personal del MEC i qualsevol vulneració dels seus drets humans. Reiterem que el govern nicaragüenc és subscriptor de la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, entre altres, que contenen una sèrie de principis i drets elementals derivades d’instruments nacionals i internacionals que protegeixen les persones defensores de drets humans.

Demandem a l’Estat de Nicaragua la restitució dels drets violentats, expressem la nostra solidaritat i sol·licitem el suport d’instàncies internacionals.

Acció repressiva

La cancel·lació i persecució de les organitzacions no governamentals demostren la gravetat de l’accionar repressiu del govern contra els drets de les dones i la ciutadania nicaragüenca a expressar-se amb llibertat, a exercir el seu dret al treball, dret al degut procés, a organitzar-se, a defensar els seus drets i viure dignament.

És una mostra més que la vida a Nicaragua és insostenible, davant la qual cosa la comunitat internacional no pot quedar-se apàtica ja que aquestes mesures violen drets elementals reconeguts des de 1948 en la Declaració Universal dels Drets Humans, per esmentar alguns:

Article 3. “Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la seua persona”;
Article 6. “Tot ésser humà té dret, a tot arreu, al reconeixement de la seua personalitat jurídica”.
Article 8. “Tota persona té dret a un recurs efectiu davant els tribunals nacionals competents, que l’empare contra actes que violen els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.
Article 10. Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser sentida públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions o per a l’examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.

Demandes al Govern

Demandem a l’Estat de Nicaragua la restitució dels drets violentats, expressem la nostra solidaritat i sol·licitem el suport d’instàncies internacionals, a pronunciar-se i demandar el cessament immediat dels reiterats atropellaments i vulneracions als drets humans de les dirigents i personal del Moviment María Elena Cuadra i de les organitzacions no governamentals cancel·lades pel govern nicaragüenc, en els últims mesos.

,

Desplaça cap amunt