Donem suport al Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación

El Pacte, impulsat per la Coordinadora Andalusa d’ONG de Desenvolupament, CCOO Andalusia, UGT Andalusia, Comité Espanyol d’ACNUR Andalusia, UNICEF Comité Andalusia i Comité Espanyol de UNRWA Andalusia busca fixar una línia de base per a la política pública de cooperació de la Junta d’Andalusia i les administracions locals, i està obert a l’adhesió de totes les entitats socials andaluses i partits polítics.

El marc del Pacte ve determinat per una doble circumstància: en primer lloc, la greu preocupació del sector davant la reculada patida per aquesta política pública a nivell andalús, amb una retallada de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) de la Junta d’Andalusia pròxim al 60% durant la present legislatura; i la celebració de les pròximes eleccions autonòmiques, amb la formació d’un nou arc parlamentari al qual es proposa aquest compromís per a retornar a Andalusia al lloc que no degué perdre com a referent de la solidaritat internacional.

La proposta ressalta els compromisos d’Andalusia amb la cooperació internacional tant interns (Estatut d’Autonomia, Llei de Cooperació, Pla Andalús de Cooperació per al Desenvolupament 2020-2023) com a externs (adhesions a nombrosos acords, entre ells l’Agenda 2030 de Nacions Unides). Amb el present Pacte es renova i amplia el signat en 2013, que va tindre altres acords precedents en 1998 i 2004.

Enfocament de la cooperació

Entre els compromisos que recull el text es parla de l’enfocament que ha d’assumir la cooperació a Andalusia (feminista, ecologista, promotora dels drets humans i la pau com a aspectes centrals que travessen els seus principis, objectius, instruments, recursos i aliances). També s’aposta per la seua continuïtat com a política pública estable, per la necessària coherència amb la resta d’actuacions de les administracions de la comunitat autònoma, a més dels recursos necessaris en línia amb els acords internacionals.

D’altra banda, el Pacte ressalta el paper que venen exercint els actors socials des de fa dècades en la cooperació internacional andalusa, una funció que ha de ser reconeguda, recolzada i tinguda en compte en el disseny i execució d’aquesta política. Això implica un diàleg permanent amb els actors institucionals, el reforç d’espais com el Consell Andalús de Cooperació i la cogestió dels fons.

El paper de l’educació

Quant a la població andalusa, apunta al paper de l’educació per al desenvolupament com una eina fonamental per al suport i estímul a la participació, perquè contribueix a la formació d’una ciutadania responsable i amb consciència crítica sobre la realitat mundial; d’altra banda, es reconeix la necessitat que la cooperació internacional i l’acció humanitària siguen una política transparent i dotada de mecanismes adequats de rendició de comptes.

TEXT COMPLET DEL PACTE I ADHESIONS

, ,

Desplaça cap amunt