Balanç Social de la Coordinadora 2022: Transparència i desenvolupament progressiu

Hem pogut reduir amb l’èxit les nostres emissions de CO₂ en matèria d’electricitat.

El protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual i continuar equilibrant les responsabilitats de la Junta Directiva, són tasques que ens queden pendents per al nou exercici.

Per quart exercici consecutiu, presentem el Balanç Social de la Coordinadora Valenciana de ONGD, impulsat per REAS País Valencià – Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS-PV). Aquesta eina és única i ens serveix per a reforçar la nostra gestió i identificar àmbits de millora, rendir comptes i visibilitzar les aportacions al bé comú que realitzem amb la nostra activitat. Per això, repassem ací els principals assoliments i punts a reforçar durant aquest nou cicle.

Igualtat

Respecte a la igualtat de dones i homes, continua destacant l’absència de bretxa salarial que perjudique les dones, la distribució de càrrecs de responsabilitat i societaris favorable a aquestes, i la participació majoritària de dones en l’elaboració i aprovació del pla de treball i els pressupostos de la Coordinadora.

D’altra banda, ressaltem l’especial atenció que es posa a no utilitzar llenguatge sexista, utilitzant-se el llenguatge inclusiu en l’expressió escrita i oral, a més de l’ús d’imatges que visibilitzen la diversitat (sexual, racial, edat, etc).

En representació del nostre compromís i treball respecte a la igualtat, en aquest cicle hem incorporat el pla d’igualtat, amb les seues respectives eines de seguiment i avaluació.

Sostenibilitat ambiental

Seguim sense tindre una política mediambiental desenvolupada dins de la nostra organització. No obstant això, apliquem criteris de sostenibilitat en l’hora de produir materials (paper, reciclatge etc), adquirir productes de neteja, comprar productes (comerç just i/o ecològics), compartim vehicle en cas de ser necessari o bé s’utilitza el transport públic o la bicicleta. Dins de l’oficina es recicla i reutilitza el màxim de material possible.

Un exemple d’aquest compromís és que les nostres emissions de CO₂ per electricitat s’han reduït considerablement. L’any passat la xifra aconseguia les 1,33 tones i aquest any el nostre valor mitjà es va situar en 0,78 tones.

Equitat i democràcia

Les decisions més rellevants i de major transcendència es prenen a través de l’Assemblea Ordinària (aprovació de documents estratègics, renovació membres Junta Directiva, aprovació comptes, pressupost, pla de treball etc.). D’una altra forma es treballen les decisions executives, que es prenen de manera conjunta i compartida en la Junta Directiva.

Al seu torn, els Grups de Treball al llarg de l’any defineixen el seu propi el pla a seguir dins de cada grup i executen les accions corresponents, sempre acompanyats del treball actiu de la Secretaria Tècnica de la Coordinadora. No obstant això, en algunes ocasions es constitueixen espais de treball ad hoc per a tractar temes d’especial rellevància con per l’elaboració del Pla Director.

Durant aquest any 2021 s’han mantingut les reunions en línia, aspecte que ha facilitat la participació i que reforça la qualitat democràtica de l’organització, recollida per escrit en els nostres estatuts.

Treballant per millorar

El Balanç Social 2022 ens ha ajudat a identificar algunes tasques pendents, entre les quals es troben:

  • Equilibrar les responsabilitats de la Junta Directiva, que ha avançat en els últims anys però que continua sent desigual en quant entrega i compromís.
  • Disposar d’un protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’identitat de gènere o de preferència sexual.

Des de la Coordinadora animem a totes les ONGD sòcies i altres entitats socials a realitzar el seu balanç social, un procés senzill que us servirà per a millorar la vostra gestió i coherència interna. Podeu comptar en tot moment amb l’acompanyament de REAS País Valencià per a realitzar-ho.

Pots descarregar l’informe punxant ací.

Desplaça cap amunt