Presentem els resultats del Balanç Social 2020 de la Coordinadora

Igualtat entre dones i homes i compromís amb l’Economia Social i Solidària, punts forts de la nostra gestió.

Els aspectes en els quals podem millorar giren entorn de les condicions laborals de la plantilla i l’adopció de mesures d’estalvi mediambiental.

Balance Social 2020 Coordinadora Valenciana de ONGD

La Coordinadora Valenciana d’ONGD ha realitzat, per segon exercici consecutiu, el Balanç Social corresponent a 2019 i 2020 impulsat per REAS País Valencià – Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS-PV), amb l’objectiu de rendir comptes, identificar els àmbits de millora en la gestió de la nostra entitat, i visibilitzar les aportacions el bé comú que realitzem amb la nostra activitat.

En la gestió de la Coordinadora destaca la transparència quant a la gestió dels recursos econòmics, i la coherència quant al respecte a la política d’una entitat sense ànim de lucre. En aquest sentit, el balanç social assenyala, entre altres dades, la dedicació de l’excedent de 24.076 euros a reserves i del 12,2% de la despesa a compres, i el nivell de l’indicador de massa salarial, que se situa en el 34,2%.

Igualtat i transparència

Respecte a la igualtat de dones i homes destaquen l’absència de bretxa salarial que perjudique les dones, la distribució de càrrecs de responsabilitat i societaris favorable a aquestes, i la participació majoritària de dones en l’elaboració i aprovació del pla de treball i els pressupostos de la Coordinadora.

Quant a la transparència en la gestió, destaca la difusió que es fa del balanç econòmic, la memòria, el codi ètic, els estatuts i el propi Balanç Social.

Mercat social

Un altre dels punts forts de la gestió que ha anat millorant en els últims anys és el consum responsable de la Coordinadora i la contractació de serveis amb entitats de l’Economia Social i Solidària. En aquest sentit, destaca que el 64,5% de les nostres compres les fem a aquesta mena de proveïdors, i que la totalitat dels nostres recursos econòmics estan depositats en banca ètica (71,5%) i cooperatives de crèdit (28,5%).

Millores pendents

Quant als àmbits en els quals en la Coordinadora podem millorar es troben, entre altres qüestions, l’elaboració d’un reglament o protocol intern per a la millora de les condicions laborals establides en el Conveni d’Acció Social, que és el d’aplicació al nostre sector, i la generació d’espais de cures i atenció emocional a les persones treballadores en relació a la seua situació en l’entorn laboral.

També estaria pendent l’adopció de mesures que milloren els permisos de conciliació de la vida personal i laboral, i l’elaboració d’un Pla d’Igualtat i d’un protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat de gènere o preferència sexual.

En matèria mediambiental es podria millorar l’impacte amb l’adopció de procediments d’estalvi i eficiència en el consum d’energia i aigua i l’establiment d’un sistema de control intern de les emissions de CO₂.

Fes el teu balanç social

Des de la Coordinadora animem a totes les ONGD sòcies i altres entitats socials a realitzar el seu balanç social en el marc de la campanya llançada per REAS-PV, oberta fins al 30 de juny. És un procés senzill en el qual les entitats poden comptar amb l’acompanyament de REAS-PV.

En aquest enllaç podeu consultar l’informe sobre el nostre Balanç Social.

,

Desplaça cap amunt