Fundación Mainel

Treballa per les persones en dos àmbits:.
– Cooperació internacional al desenrotllament i acció social Facilitant formació i oportunitats perquè cada beneficiari puga convertir-se en protagonista del seu propi desenrotllament, posant en pràctica el principi de subsidiarietat i cultivant una actitud emprenedora .
– Cultura, a través d’accions que apel·len a la sensibilitat i promouen una reflexió profunda sobre el ser humà.

  • 18 proyectos de cooperación
  • 8 países
  • 68.877 personas destinatarias

On estem

Dónde trabajamos

Recursos humanos

  • 8 empleados y empleadas en cooperación
  • 63 % son mujeres

Notícies

Scroll to Top