Escoles Solidàries

Missió: Escoles Solidàries, vol promoure la transformació de les comunitats educatives, fomentant l'educació en valors solidaris i compartint coneixements, experiències i recursos, per tal de contribuir a un desenvolupament més humà..
Visió: Escoles Solidàries aspira a la defensa i promoció del dret a l'educació per a totes les persones sense cap distinció..
Quins són els nostres principis?.
Som una associació privada no governamental, essencialment de desenvolupament i sense ànim de lucre. .
Independent de qualsevol força política, religiosa, sindical o de qualsevol altra índole. .
Que valora i potencia el Voluntariat com el seu element essencial. .
Que promou l'Educació en els valors de la Solidaritat. .
Oberta al diàleg i la col?laboració amb totes les persones, entitats, moviments, organitzacions i cultures, en el marc del respecte a la Declaració Universat dels Drets Humans..
Compromesa amb la lluita contra la pobresa. .
Respectuosa amb el medi ambient. .
Promotora de relacions d'equitat en l'organització social, especialment amb els col?lectius més desafavorits. .
Transparent, eficient, democràtica i inclusiva en la seua gestió..
Participativa i solidària. .
Responsable de la qualitat del seu treball. .
Que busca transformar la realitat vers un món més just, amb un esperit crític i creatiu

  • 4 proyectos de cooperación
  • 1 países

On estem

Dónde trabajamos

Notícies

Scroll to Top