Universitat Miguel Hernández de Elx: convocatòria de premis a projectes solidaris

Beneficiaris

Els sol·licitants hauran de ser estudiants matriculats en qualsevol de les titulacions oficials de la UMH en el curs acadèmic 20/21, 21/22 o el que estiga en vigor en el moment en què tanque el termini de presenta- ció de sol·licituds a aquesta convocatòria.

Objecte

L’objecte de la present convocatòria, que regulen les bases ací expressades, és impulsar la participació dels estudiants de la UMH en projectes d’entitats sense ànim de lucre (associació o fundació inscrita en el registre corresponent) que promoguen una millora en la qualitat de vida dels col·lectius exclosos o en risc d’exclusió, i per a això es premiaran projectes que contribuïsquen a abordar solucions als problemes que afecten els sectors més vulnerables de la població, potenciant la capacitat de les persones que integren aquests sectors perquè puguen trobar solucions viables i exemplaritzants a algun dels seus problemes i/o necessitats.

Quantia

El crèdit màxim disponible per a aquesta convocatòria és de 4.000 euros. Es poden concedir fins a un màxim de 4 premis, i el crèdit màxim es repartirà a parts iguals entre els projectes seleccionats.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

 

Desplaça cap amunt