Universitat de València: XIV edició dels premis Manuel Castillo 2023

Objecte

Els premis Manuel Castillo tenen com a objecte estimular la investigació acadèmica, científica i periodística en l’àmbit de la cooperació, la pau i el desenrotllament humà dirigits a la comunitat universitària i professionals. Les investigacions, les monografies o els treballs periodístics que es presenten a aquesta convocatòria poden ser de caràcter teòric, experimental o aplicat, i han de tindre com a fonament de treball, i com a objectiu científic, qualsevol faceta del desenvolupament humà i la pau.

Beneficiaris

Els beneficiaris són autors/as i membres de la comunitat universitària (PDI, PAS o estudiants) de qualsevol de les universitats públiques
espanyoles, autors/as de reportatges publicats a Espanya o periodistes de nacionalitat espanyola que treballen en mitjans de comunicació internacional.

Bases reguladores

Les bases de la convocatòria de la XIV edició dels premis Manuel Castillo 2023 s’inclouen com a annex I, publicada en: https://ir.uv.es/C23Cw5B

Quantia

L’import màxim del total dels premis a concedir ascendeix a 5.200 euros, distribuïts en: categoria A amb 3.000 euros, categoria B amb 400 euros i categoria C amb 1.800 euros, subjectes a les retencions i les normatives fiscals pertinents. La categoria D no té dotació econòmica.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Documentació

La documentació a presentar sàrria la següent:

  • Annex II – Imprés de sol·licitud.
  • Curriculum vitae del candidat/a a el premi.
  • Treball presentat, segons l’estipulat en la base 3, per a les categorias A, B, C.
  • Carta de presentació del candidat/a i memòria descriptiva, d’acord amb la base 3, per a la
    categoria D.
Desplaça cap amunt