III Premis Cooperació Anna Escrihuela

Bases de la convocatòria

La Coordinadora Valenciana de ONGD, en col·laboració amb Caixa Popular, convoca la III Edició dels Premis Cooperació Comunitat Valenciana, que tenen com a objectiu reconéixer el compromís de persones, institucions, empreses, mitjans de comunicació i moviments socials amb els drets humans i la justícia global.

Categories

Persones, institucions, organitzacions o empreses valencianes compromeses amb la cooperació: amb una trajectòria de compromís amb la cooperació al desenvolupament, la defensa dels drets humans, l’erradicació de la pobresa i/o la justícia global, o que hagen posat en marxa una iniciativa rellevant o innovadora en estos àmbits.

Comunicació compromesa amb la cooperació:

  • Premi a mitjans de comunicació, programes o seccions, periodistes o comunicadors/as, amb una trajectòria de compromís amb la cooperació al desenvolupament, la defensa dels drets humans, l’erradicació de la pobresa, la igualtat de gènere i/o la justícia global, o que hagen fet un treball periodístic rellevant i amb impacte social en estos àmbits entre l’any 2021 i la data de tancament de la present convocatòria.
  • Premi especial al periodisme jove compromés: a un treball periodístic rellevant en les matèries indicades més amunt, produït entre l’any 2021 i la data de tancament de la present convocatòria, per periodistes menors de 30 anys.

Campanyes de xarxes, plataformes o moviments socials valencians compromesos amb el desenvolupament, la defensa dels drets humans, l’erradicació de la pobresa, la igualtat de gènere, la sostenibilitat i la justícia global.
Els premis no tenen dotació econòmica. A les entitats o persones guanyadores se’ls farà lliurament en un acte públic de trofeu i diploma, i es farà difusió de les iniciatives, treballs o trajectòries premiades.

Criteris específics per a cada categoria

En la categoria de persones, institucions, organitzacions o empreses valencianes, es reconeixeran:

Trajectòries de treball consolidat en matèria de cooperació al desenvolupament amb enfocament de drets humans, comerç just i la corresponsabilitat amb el desenvolupament global; o iniciatives específiques rellevants, innovadores i/o amb impacte acreditat en matèries relatives a la defensa dels drets humans, l’erradicació de la pobresa global, la igualtat entre dones i homes en l’àmbit del desenvolupament, el comerç just i altres eines per a un desenvolupament sostenible global.

En la categoria de comunicació, es premiaran treballs específics o la trajectòria de mitjans de comunicació o periodistes de la Comunitat Valenciana que complisquen un o diversos dels següents criteris generals:

  • Rellevància: treballs en els quals s’exposen projectes i/o aspectes destacats o innovadors, relatius a la defensa dels drets humans, l’erradicació de la pobresa global, la igualtat entre dones i homes en l’àmbit del desenvolupament, el comerç just i altres eines per a un desenvolupament sostenible global.
  • Innovació en l’acostament d’estes temàtiques a les seues audiències.
  • Qualitat en l’abordatge dels temes, amb informacions equilibrades, contrastades i contextualitzades, que respecten la dignitat de totes les persones, incloguen les veus de les persones del Sud com a protagonistes del seu propi desenvolupament. Respecte a la resta de pautes comunicatives establides en el Codi de Conducta de la Coordinadora estatal d’Organitzacions de Cooperació al Desenvolupament.

En el cas de treballs per a mitjans digitals, el lloc de la publicació haurà d’estar operatiu fins a, almenys, el dia en què es produïsca el lliurament dels premis. Els requisits sobre publicació no seran aplicables a les candidatures a la categoria de “Periodisme jove compromés”.

Per a la subcategoria de periodisme jove compromés: es premiaran treballs -publicats o no publicats- realitzats per l’estudiantat de Comunicació o Periodisme, o periodistes joves menors de 30 anys, quan complisquen els criteris generals establits en la categoria de mitjans de comunicació.

En el cas que es premien periodistes, es garantirà l’equilibri de gènere.

En la categoria de campanyes de xarxes, plataformes o moviments socials valencians, es valorarà:

  • L’adequació dels continguts i missatges amb enfocaments basats en els drets humans, la igualtat de gènere, la sostenibilitat i la justícia global.
  • Perspectives o estratègies innovadores a l’hora de dissenyar les campanyes i acostar este tipus de continguts i missatges a la ciutadania.
  • L’impacte social efectiu d’aquestes iniciatives i campanyes, demostrable a partir del grau de mobilització o canvi d’actituds que hagen provocat, i la seua contribució a la generació d’una ciutadania responsable i crítica.

Presentació de candidatures

Les candidatures podran presentar-se per part de les persones físiques, institucions, empreses o entitats que opten als premis, o per terceres persones o entitats, mitjançant el formulari que s’adjunta a estes bases i que figura també en la pàgina web de la coordinadora.

Cada persona física, institució, empresa o entitat podrà presentar un màxim de dues candidatures.

Les candidatures es presentaran a través del formulari disponible ací fins al 31 d’octubre de 2023 a les 23.59 hores.

No s’admetran sol·licituds presentades fora de termini, ni seran valorades sol·licituds incorrectes, incompletes o aquelles que hagen sigut presentades per canals diferents als establits en estes bases.

La documentació presentada corresponent a candidatures que no resulten premiades es retornarà, si així se sol·licita, en el termini d’un mes a comptar des de la publicació de la fallada. Transcorregut eixe termini, serà rebutjada, garantint la confidencialitat de les dades personals que puga contindre.

No podran participar ni podrà premiar-se a les persones que formen part del jurat del Premi, ni a les quals mantinguen amb les mateixes una relació familiar fins al segon grau. No podran presentar-se persones pertanyents a la Secretaria Tècnica de la Coordinadora Valenciana de ONGD ni entitats pertanyents a la seua Junta Directiva.

Calendari

El termini per a la presentació de candidatures és fins al dijous 31 d’octubre de 2023 a les 23.59 hores.

La decisió del jurat serà anunciat en el mateix acte de lliurament de premis, que tindrà lloc al voltant del 10 de desembre de 2023, Dia dels Drets Humans, a la vesprada. Les i els concursants hauran de ser presents, o delegar la seua representació, en l’acte de lliurament dels premis.

Jurat

El jurat estarà format per cinc persones: dos representants de la Coordinadora Valenciana de ONGD, una en representació de mitjans de comunicació, una en representació de l’Economia Social i Solidària valenciana o universitats valencianes, i una representant de Caixa Popular.

El jurat podrà declarar deserta qualsevol de les categories. La seua fallada serà inapel·lable.

Confidencialitat

Tota la documentació aportada per les persones participants en esta convocatòria de premis serà tractada de manera confidencial pel jurat i la Secretaria Tècnica de la Coordinadora Valenciana de ONGD que tinguen accés a la mateixa durant el procés de recepció, avaluació i selecció de propostes.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), les dades facilitades en el formulari d’inscripció seran incorporats a un fitxer de titularitat privada el responsable de la qual i únic destinatari és la Coordinadora Valenciana de ONGD, amb la finalitat d’enviar-li informació relativa a la seua participació en el premi. Les persones participants podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment indicant-lo per escrit a aga.bonk@cvongd.org.

Les candidatures guanyadores autoritzaran la Coordinadora Valenciana de ONGD a difondre informació sobre les experiències i les trajectòries premiades, incloent-hi la reproducció dels treballs guardonats en qualsevol mitjà i per duració indefinida, citant la seua autoria, amb propòsits exclusivament de sensibilització, visibilització de bones pràctiques i promoció del premi, mai amb finalitats comercials. Aquesta reproducció no suposarà cap contraprestació per a les persones o entitats guardonades.

Pel fet de participar, les persones, entitats i institucions participants es comprometen a acceptar estes bases.

Documentació

Desplaça cap amunt