Govern de Navarra: XX Premi Internacional Navarresa a la Solidaritat

Persones beneficiàries

Poden presentar candidatures institucions públiques (governs, ministeris, ajuntaments, universitats, acadèmies, centres d’investigació, ambaixades, consolats, etc.), entitats educatives, culturals, socials, organitzacions no governamentals, i empreses privades, legalment constituïdes de qualsevol país, a excepció de l’Administració Autonòmica de la Comunitat Foral de Navarra.

Seran excloses les candidatures presentades pels qui sol·liciten el premi per a si mateixos/as o per a les organitzacions a les quals representen legalment.

Objecte

El premi té per objecte destacar i reconéixer la tasca duta a terme per aquelles Institucions, Organitzacions No Governamentals i persones físiques, que hagen destacat per la seua trajectòria en qualsevol dels àmbits de la Cooperació Internacional al Desenvolupament, especialment en la contribució a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El premi consta d’una dotació en metàl·lic de 25.000 euros. El lliurament del premi s’efectuarà en acte públic, organitzat a tal fi, en data i format adequat a l’evolució epidemiològica i que s’anunciarà oportunament. Si la situació ho permet, l’entitat o persona guardonada haurà de ser present en el solemne acte de lliurament del Premi- excepte causes de força major en què podrà delegar en una altra persona que li represente- així com en altres activitats que es pogueren organitzar amb motiu del lliurament del guardó.

L’organització es farà càrrec de les despeses derivades de la presència de la persona que reculla el premi.

Termini i presentació de candidatures

La presentació de les candidatures i documentació adjunta s’efectuarà de manera telemàtica a través del Registre General Electrònic del Govern de Navarra. S’accedirà mitjançant la fitxa publicada en el portal de serveis de Navarra, accessible des de la Web del Departament de Drets Socials i aniran dirigides a la Secció de Cooperació per al Desenvolupament i Acció Humanitària.

També podran presentar-se per correu electrònic a l’adreça: servcoopdes@cfnavarra.es , o remetre’s per correu certificat a la Direcció General de Protecció Social i Cooperació al Desenvolupament, en C/González *Tablas, 7 – 31005 Pamplona (Espanya), indicant en el sobre per al Premi Internacional “Navarresa” a la Solidaritat. En el cas que s’envie per servei de missatgeria, s’haurà de comunicar per correu electrònic (a l’adreça a dalt indicada) el mateix dia que es realitze l’enviament.

El termini de presentació de les candidatures comença l’endemà de la publicació d’aquestes bases i finalitza el 15 de juny de 2023.

Desplaça cap amunt