Generalitat Valenciana: resolució provisional de la convocatòria 2022 per a projectes de cooperació internacional

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana ha publicat en la seua pàgina web la proposta de resolució provisional de la Comissió de valoració de la convocatòria 2022 de subvencions a ONGD per al finançament de projectes i programes de cooperació internacional per al desenvolupament, a executar en països i poblacions estructuralment empobrits.

Instruccions de presentació d’al·legacions

Només s’admetran aquelles al·legacions presentades en el document facilitat en el punt anterior. Únicament s’ha d’emplenar la primera pestanya titulada “AL·LEGACIONS”. És imprescindible situar adequadament l’al·legació formulada, en funció de si es tracta d’una al·legació a les puntuacions del barem o d’una al·legació a una partida pressupostària, realitzant una exposició concreta i resumida de la motivació de l’al·legació formulada.

Desplaça cap amunt