Generalitat Valenciana: resolució de la convocatòria d’ajudes amb càrrec a l’IRPF 2022

ls programes objecte d’aquesta subvenció tenen com a finalitat el finançament de programes d’interés general per a atendre fins d’interés social destinats a cobrir les necessitats específiques d’assistència social dirigides a l’atenció de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d’especial vulnerabilitat dins dels eixos de treball relacionats en l’article 4 de l’Ordre 8/2019 de 7 setembre per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques en la Comunitat Valenciana.

Desplaça cap amunt