Generalitat Valenciana: Resolució 2020 d’Acció humanitària d’ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema

Font: DOGV nº 8940  de 30/10/2020

 B) SUBVENCIONS I BEQUES
Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2020, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, de la convocatòria realitzada mitjançant la Resolució de 16 de març de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l’any 2020, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d’acció humanitària d’ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema. [2020/8732]

Documentació

Desplaça cap amunt