Generalitat Valenciana: proposta de resolució provisional de la Convocatòria 2021 d’Educació per a la Ciutadania Global

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana ha publicat en la seua web el 22 d´octubre de 2021 la seua proposta de resolució, que té el caràcter de provisional, de la convocatòria 2021 de subvencions a ONGD, per al finançament de subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d’actuacions en matèria d’educació i sensibilització per a la ciutadania global i d’accions de sensibilització sobre activistes en drets humans, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. La proposta de resolució ha sigut formulada per la Comissió de Valoració de la convocatòria, en la sessió de 19 d’octubre de 2021 .

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE LES AL·LEGACIONS 

– Termini de presentació d’al·legacions: fins a 8 de novembre de 2021

– Instruccions de presentació: Només d’admetran aquelles al·legacions presentades en el document facilitat a continuació. Únicament s’ha d’emplenar la primera pestanya titulada “AL·LEGACIONS”. És imprescindible situar adequadament l’al·legació formulada, en funció de si es tracta d’una al·legació a les puntuacions del barem o d’una al·legació a una partida pressupostària, realitzant una exposició concreta i resumida de la motivació de l’al·legació formulada.

Desplaça cap amunt