Generalitat Valenciana: convocatòria d’Ajuda Humanitària per les terratrémols de Siria

Objecte

Realitzar una convocatòria per a la concessió directa, amb caràcter excepcional, i per raons humanitàries i d’emergència, d’ajudes per a realitzar intervencions específiques d’ajuda humanitària d’emergència a  onseqüència dels terratrémols de febrer en el nord-oest de Síria en el context d’una greu crisi humanitària causada per un conflicte intern i regional de llarga duració.

Les intervencions objecte de subvenció, podran formular-se per a la regió nord-oest de Síria, en les governacions d’Alep, Idlib i Latakia, les més afectades per les devastadores conseqüències dels terratrémols i que a més acullen a un gran nombre de persones desplaçades internes.

Finançament

La Generalitat finançarà aquesta convocatòria amb un import total de 210.000 euros, mitjançant modificació pressupostària es creara una línia de subvenció corresponent al capítol IV, amb càrrec en el programa pressupostari 22.03.01.134.10 del Pressupost de la Generalitat per a 2023.

Es finançarà el 100 per cent de l’import sol·licitat fins a un màxim de 30.000 euros per intervenció. La subvenció concedida es destinarà íntegrament a la situació d’emergència provocada pel terratrémol, per la qual cosa només seran finançables exclusivament les despeses de naturalesa corrent directes.

Requisits de les entitats beneficiàries

  • Les entitats beneficiàries han d’estar inscrites en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
  • Les entitats beneficiàries hauran d’acreditar que disposen de mitjans logístics i capacitat d’accés al lloc on es desenvoluparà la intervenció formulada, demostrant que poden arribar a les zones geogràfiques on es troba la població beneficiària de la intervenció. En particular es considerarà la capacitat instal·lada de l’entitat al país o territori d’execució de la intervenció, tenint en compte els recursos que té disponibles per a executar-la, la presència en la zona, o l’acreditada experiència en intervencions o projectes d’acció humanitària i es valorarà la disposició d’entitat sòcia local.

Tipus d’intervencions que es poden finançar

  •  Assistència alimentària i nutrició Distribució d’assistència alimentària general i assistència alimentària selectiva per a millorar l’accés immediat i directe als aliments.
  • Aigua i sanejament: proveïment d’aigua, sanejament i foment de la higiene.
  • Salut: distribució de subministraments mèdics per a atendre les epidèmies que es generen.
  • Protecció bàsica: serveis de protecció a la infància i reunificació dels xiquets i xiquetes amb les seues famílies.
  • Educació: distribució de subministraments educatius i kits d’aprenentatge.
  • Suport psicosocial individual i grupal.

El termini de presentació de la documentació de les sol·licituds serà des del 14 al 24 d’abril de 2023, tots dos inclosos.

La presentació de les sol·licituds, així com de la resta dels tràmits a realitzar en aquest procediment serà de forma exclusivament telemàtica, havent de presentar-se en la Seu Electrònica de la Generalitat, en l’URL: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18497&version=amp

A la sol·licitud telemàtica s’adjuntaran els annexos citats en el punt 7, correctament emplenats.

Les BASES i els annexos (I a l’IV) estan disponibles en la pàgina web de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament: https://participacio.gva.es/es/web/cooperacion/accio-humanitaria-d-emergencia-2023

Per a realitzar consultes sobre la convocatòria remetre un correu a l’adreça dgcooperacio@gva.es indicant en l’assumpte CAHE 2023_SÍRIA

 

Desplaça cap amunt